En ungdomsgjeng er samlet på et torg. Vis bildetekst
Frivillige møter ungdommene ute og snakker sammen om konfliktshåndtering. Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors

Gatemegling i sommer

I sommer var frivillige til stede blant ungdommene flere steder i Norge. Dette er hva de gjør.

Skrevet av: Mari Olsgaard

De frivillige har bidratt til å forebygge konflikter og har åpnet opp for dialog mellom ungdommer. De har også fortalt om ulike tilbud fra Røde Kors og kommunen. Slik har de bidratt til at flere ungdommer har funnet fram til positive aktiviteter som skapte trivsel gjennom sommerferien.

Trygge voksne forebygget konflikter i Bergen

I Bergen brukte dedikerte frivillige fra Røde Kors Gatemegling sommeren til å være trygge voksne med konflikthåndteringskunnskap i bymiljøet. Bergen Røde Kors har erfart økende uro og konflikter knyttet til ungdom i bybildet og ville bidra til at ungdom i Bergen opplever et trygt bymiljø.

Besøk hos Nord-Makedonia Røde Kors

Representanter fra gatemegling i Telemark Røde Kors var på besøk hos Nord-Makedonia Røde Kors og deltok på International Summer School. Under dette arrangementet fikk de mulighet til å dele kompetanse innen kommunikasjon og nettverksbygging fra gatemeglingsprosjektet. Dette har resultert i en verdifull utveksling av kunnskap og ferdigheter, som vil berike vårt eget arbeid her hjemme.

Nye ungdomsinstruktører

I gatemegling kan ungdommer lære om egne konflikter og å løse andres konflikter. Utvalgte ungdommer får også mulighet til å lære bort disse ferdighetene til andre ungdommer, gjennom å bli ungdomsinstruktører. Oslo og Viken Røde Kors har samarbeidet om et instruktørverksted for ungdom fra Østlandet i sommer. Nå kan både Sandefjord, Sandvika og Porsgrunn ha med seg egne ungdomsinstruktører når de holder kurs i ungdomsgrupper.