Henry grafikk banner

Henrys koronavettregler

Henry vil gjerne dele disse koronavettreglene med dere i barnehagen:

1 Ta vare på hverandre og vær en god venn.

2 Snakk med en voksen om du har spørsmål.

3 Hold avstand til andre, selv i barnehagen.

4 Vask hendene ofte.

5 Alle følelser er lov. Si ifra om du er trist, redd eller lei deg.

Du kan også laste ned og skrive ut Henrys koronavettregler i grønn eller hvit versjon.

Henrys Koronavettregler plakat grønn web.pdf

Henrys koronavettregler plakat hvit web.pdf

Illustrasjon med henry på vei mot barnehage

Slik snakker du og Henry til barna om koronavettregler:

.

1. Ta vare på hverandre og vær en god venn. Henry er opptatt av å vise omsorg for andre, noe han gjør ved å spørre og trøste når noen skader seg. Selv om det nå ikke er snakk om fysiske skader, er det vel så viktig å vise omsorg og ta vare på hverandre. Henry kan minne barna på hvordan de kan være en god venn ved å spørre hvordan andre i barnehagen har det, invitere andre inn i leken og tilby trøst om noen er trist eller lei seg. Barna kan også oppfordres til å vise omsorg for lekekamerater som av ulike grunner ikke er tilbake i barnehagen ved å lage et kort, tegning eller en digital hilsen. Henry kan også ta del i dette.

2. Snakk med en voksen om du har spørsmål.
Det er mye og ulik informasjon om korona viruset, ikke all informasjon er riktig. Nysgjerrighet, åpenhet og spørsmål er viktig. Ved hjelp av Henry, som mange barn allerede kjenner og føler seg trygg på, kan barnehageansatte formidle informasjon om korona situasjonen på en måte som er tilpasset de ulike aldersgruppene.

3. Hold avstand til andre, selv i barnehagen. Barna har vært adskilt fra barnehagen og andre sosiale nettverk i flere uker og har i denne tiden mest sannsynlig blitt bedt om å holde fysisk avstand til andre. Nå når de skal tilbake til barnehagen kan det være vanskelig å forstå at det også er nødvendig å holde avstand til venner i barnehagen. Henry kan hjelpe barnehageansatte å snakke med barna om viktigheten av avstand i barnehagen. Nærhet og trøst av voksne er selvfølgelig lov om det skulle være behov for det.

4. Vask hendene ofte. Barn er stort sett flinke til å vaske hendene etter utelek, før måltider og ved toalett besøk. Det er viktig å fortsette de gode vanene og samtidig øke fokus på god håndhygiene. Antibac er et bra alternativ til vanlig håndvask når dere er ute på tur, og barna opplever denne type håndvask som spennende og gøy. Henry syntes det er kjekt å snakke om håndvask og hjelper gjerne.

5. Alle følelser er lov. Si ifra om du er trist, redd eller lei deg. Barn har ulik forståelse og oppfattelse av korona situasjonen. Noen barn kan ha vært vitne til sykdom i denne perioden, og kanskje mistet noen de er glade i. Andre kan ha vært utsatt eller vitne til vold, krangling og misbruk hjemme. Andre igjen kan ha kjent på foreldrenes engstelser og økonomiske bekymringer. Det er lov å være trist, redd eller lei deg. Barna oppfordres til å snakke med en voksen om følelsene de har rundt korona situasjonen og Henry kan brukes i disse samtalene.