Ei lita jente i kjole ser oppover en jerntrapp, ute, dag

Undervisningsopplegg og skoletilbud

Røde Kors tilbyr undervisningsopplegg for barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Vi tilbyr også gratis digital leksehjelp til elever på ungdomsskolen og videregående.

Undervisningsopplegg om krigen i Ukraina

Røde Kors har utviklet undervisningsopplegg om krigen i Ukraina, for barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. For barneskolen er det tre litt ulike opplegg, for henholdsvis 1.-2., 3.-4. og 5.-7. trinn.

Undervisningsoppleggene for barneskolen inneholder blant annet powerpointpresentasjon, arbeidsark og lenker til filmer og tekster, samt veiledning til læreren. For ungdomsskolen og videregående skole tilbyr vi podkast med studieark, veiledning til læreren og lenker til bakgrunnsstoff. Alle undervisningsoppleggene har fokus på:

  • å la barn og unge snakke om det de har hørt, lest og sett
  • kildekritikk
  • humanitære behov
  • regler i krig
  • håp
  • å unngå hets av barn med russisk bakgrunn

For alle trinn fra 4. klasse til videregående har vi også hatt live skoletimer via zoom. Du kan se skoletimen for 4.-7. trinn i opptak her!

For spørsmål om undervisningsoppleggene, skriv til skole@redcross.no.

Krig og konflikt – for ungdomsskole og videregående

Nettstedet 'Når krigen raser' inneholder en rekke gratis undervisningsopplegg om blant annet menneskeverd, menneskerettigheter, krig, våpen og internasjonal humanitærrett.

‘Angrip!’ er et interaktivt, brettspillaktig læremiddel som utspiller seg samtidig både i klasserommet og i en egen app. I klasserommet foregår diskusjonen ved hjelp av et spillebrett. I appen finner elevene kunnskap, gjennom tekst og animasjoner som ser ut til å skje rett foran dem. Elevene må diskutere og ta stilling til strategiske og etiske dilemmaer knyttet til regler i krig.

PS. Akkurat nå er vi dessverre tomme for klassesett av Angrip!. En ny versjon - Angrip 2.0 - lanseres høsten 2022.

Nettvett – for mellomtrinnet og ungdomsskole

'Bruk Hue' er et digitalt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett. Bruk hue er utviklet sammen med og for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet, og i samarbeid mellom Røde Kors og Telenor. 

Barn og psykisk helse – for mellomtrinnet

Målet med undervisningsopplegget er å normalisere følelser, lære barna å kjenne igjen ulike følelser og reaksjoner, og gi dem kunnskap om hva de kan gjøre når ting blir vanskelig. Opplegget inkluderer flere filmer produsert av NRK Super.

På flukt – for barneskolen

Skal det begynne en flyktning i klassen din? Jobber du med temaene krig eller konflikt? Røde Kors og Salaby samarbeider om temaet På flukt i samfunnsfag. 

Digital leksehjelp – for ungdomsskole og videregående

Røde Kors tilbyr digital leksehjelp gratis, trygt og anonymt til elever i ungdomsskole og videregående skole.

Dersom du ønsker informasjon om fysisk leksehjelp, ta kontakt med ditt lokale Røde Kors.