En frivillig på Vitnestøttekontoret på Tinghuset.

Vitnestøtte

Gjennom ordningen med vitnestøtte får vitner i rettssaker medmenneskelig støtte, veiledning og praktisk hjelp.

Bli frivillig

Å ha opplevd eller ha vært vitne til en kriminell handling kan være skremmende. Å skulle vitne etterpå om det som har skjedd vil ofte føles både ubehagelig og vanskelig. En vitnestøtte kan være til verdifull hjelp i en slik situasjon.

Medmenneskelig støtte

En frivillig vitnestøtte gir først og fremst medmenneskelig støtte til den som skal vitne. Dernest veiledning og praktisk hjelp. Den frivillige kan være en samtalepartner for vitnet både før og etter vitneforklaringen.

Med bistand fra Røde Kors Vitnestøtte kan vitnet bli tryggere på situasjonen og forstå rollen sin bedre. Dette kan føre til at vitnet kan konsentrere seg om forklaringen sin - som igjen kan bidra til å gi retten et riktigst mulig grunnlag for sin avgjørelse.

Skal du vitne?

Hvis du ønsker vitnestøtte, eller vil vite mer om ordningen der du bor, kan du kontakte din lokale tingrett. Alle som skal vitne kan spørre om å få vitnestøtte.

Krav til frivillige

Å være vitnestøtte er givende, synes Karen, Tove og Eva. - Jeg har lært og erfart masse om samfunnet rundt meg, forteller Eva.
Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x