Ei lita jente i kjole ser oppover en jerntrapp, ute, dag

Undervisningsopplegg og skoletilbud

Røde Kors tilbyr undervisningsopplegg for barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Vi tilbyr også gratis digital leksehjelp til elever på ungdomsskolen og videregående.

Krig og konflikt – for ungdomsskole og videregående

Nettstedet 'Når krigen raser' inneholder en rekke gratis undervisningsopplegg om blant annet menneskeverd, menneskerettigheter, krig, våpen og internasjonal humanitærrett.

‘Angrip!’ er et interaktivt, brettspillaktig læremiddel som utspiller seg samtidig både i klasserommet og i en egen app. I klasserommet foregår diskusjonen ved hjelp av et spillebrett. I appen finner elevene kunnskap, gjennom tekst og animasjoner som ser ut til å skje rett foran dem. Elevene må diskutere og ta stilling til strategiske og etiske dilemmaer knyttet til regler i krig.

Nettvett – for mellomtrinnet og ungdomsskole

'Bruk Hue' er et digitalt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett. Bruk hue er utviklet sammen med og for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet, og i samarbeid mellom Røde Kors og Telenor. 

Barn og psykisk helse – for mellomtrinnet

Målet med undervisningsopplegget er å normalisere følelser, lære barna å kjenne igjen ulike følelser og reaksjoner, og gi dem kunnskap om hva de kan gjøre når ting blir vanskelig. Opplegget inkluderer flere filmer produsert av NRK Super.

På flukt – for barneskolen

Skal det begynne en flyktning i klassen din? Jobber du med temaene krig eller konflikt? Røde Kors og Salaby samarbeider om temaet På flukt i samfunnsfag. 

Digital leksehjelp – for ungdomsskole og videregående

Røde Kors tilbyr digital leksehjelp gratis, trygt og anonymt til elever i ungdomsskole og videregående skole.

Dersom du ønsker informasjon om fysisk leksehjelp, ta kontakt med ditt lokale Røde Kors.