Trondheim Røde Kors

Trondheim Røde Kors

Med over 1000 frivillige og flere enn 20 aktiviteter er vi til stede for andre mennesker og sårbare grupper i byen vår.

Adresse
Nardovn. 4 B, 7032 TRONDHEIM
Telefon
73949300
E-post
post@trondheim-redcross.no
Nestleder
Thale Juul
Leder
Gunnar Halstadtrø

Generel informasjon

Kontakt oss
Om Trondheim Røde Kors
Kurs og informasjon til nye frivillige

Aktiviteter i Trondheim Røde Kors