Ødelagte esker med nødhjelpsmateriell fra konvoien som ble bombet i Aleppo høsten 2016.

Stans angrepene på nødhjelpsarbeidere

Antallet bombinger, beskytninger og kidnappinger av nødhjelpsarbeidere er mer enn doblet på ti år.

De som setter livet på spill for å nå frem til mennesker i nød blir i stadig økende grad angrepet.

«Når man mister en av sine egne, bringer det frem sterke følelser. Flere er i sorg, men også stolte av arbeidet som gjøres.»

Ola Ulmo, representant for Norges Røde Kors i Damaskus

Antallet angrep mot nødhjelpsarbeidere er historisk høyt, og har steget med 156 prosent på ti år. Det viser tall fra The aid worker security base.

Dette er reglene i krig

Les mer om regler i krig

Sykehus og flyktningleirer bombes

I 2005 ble 74 angrep mot hjelpearbeidere registrert. I 2014 var det samme tallet hele 190. Det gjør 2014 til det nest verste året for nødhjelpsarbeidere i nyere tid - kun overgått av 2013.

329 hjelpearbeidere ble i 2014 bombet, skutt eller kidnappet. 121 av dem ble drept i tjeneste.

Også i 2016 ble sykehus, flyktningleirer og andre sivile mål både i Syria og i Afghanistan blitt bombet.

Humanitært arbeid må respekteres

- De frivillige i Syrisk Røde Halvmåne har jobbet sammen gjennom fem år med krig. Når man mister en av sine egne bringer det frem sterke følelser. Flere er i sorg, men også stolte av arbeidet som gjøres.

Det sa Ola Ulmo, representant for Norges Røde Kors i Damaskus, etter angrepene på en nødhjelpskolonne utenfor Aleppo i september 2016.

Røde Kors krever at alle parter i væpnede konflikter respekterer det humanitære arbeidet, sivilbefolkningen og hjelpearbeidere som har rett til å gi hjelp.