Røde Kors-frivillige ikledd hvite vernedrakter og masker bærer en likpose ut av et hus mens en stor menenskemengde ser på Vis bildetekst
Røde Kors-frivillige i Liberia ikledd vernedrakter og masker bærer lik innpakket i spesielle likposer ut av et hus. Foto: Røde Kors

Studie: Frivillige kan ha reddet 10.000 fra ebola

En nylig publisert studie viser de frivilliges betydning i å begrense ebolasmitten i Vest-Afrika mellom 2013 og 2016.

Kan ha forhindret over 10.000 ebola-tilfeller

Studien, som er publisert i PLOS Neglected Tropical Diseases, bruker statistiske metoder for å måle betydningen av Røde Kors-teamenes innsats under ebola-utbruddet. Studien konkluderer med at bruken av trygge og verdige begravelser kan ha forhindret over 10.000 ebola-tilfeller, noe som reduserte omfanget av smitten med over en tredjedel (36,5 prosent).

Last ned studien

Kompleks oppgave

Røde Kors-teamene i Liberia, Sierra Leone og Guinea tok på seg den komplekse oppgaven med å begrave folk som hadde dødd av ebola - en viktig, men farlig oppgave, gitt hvor smittsomme behandlingen av omkomne var.

Arbeidet til Røde Kors-teamene ble ytterligere komplisert av tradisjonell begravelsespraksis i regionen for vasking og berøring av de døde, noe som bidro til økt infeksjonsrate i de tidlige stadiene av utbruddet.

- Måtte endre vår tilnærming

- For å reagere effektivt måtte vi endre hele vår tilnærming til å håndtere mennesker som hadde dødd og deres familier, sier Elhadj As Sy, generalsekretær for Den internasjonale føderasjonen for Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger (IFRC).

- Vi sluttet å snakke om «forvaltning av lik» og begynte i stedet å snakke om «trygge og verdige begravelser». Vi snakket med samfunn og gjorde vårt beste for å forstå deres tro og prioriteringer. Til slutt vant vi lokalsamfunnenes tillit, og dette var avgjørende for suksess, sier Sy.

Frivillige i Sierra Leone Røde Kors samlet utenfor hus
Frivillige i Sierra Leone Røde Kors underviser lokale ledere om ebola. Foto: Røde Kors

Gjennomførte 47.000 begravelser

I alt gjennomførte Røde Kors-team 47.000 trygge begravelser, noe som utgjorde over 50 prosent av alle begravelser som ble utført under utbruddet. Lagene ble sammensatt av lokale frivillige som snakket lokale språk og som forstod kulturelle normer og samfunnsdynamikk.

Rundt 1500 trente frivillige var involvert i dette arbeidet. Mange av disse frivillige ble dessverre stigmatisert og truet som et resultat av deres innsats.

- Denne studien avslører den viktige rollen til samfunn og samfunnsbaserte organisasjoner i ebola-responsen, sier Dr. Julie Hall, stabssjef og spesialrådgiver for helse ved IFRC.

- Røde var der før, under og etter krisen

- Suksessen til begravelses-programmet kan i stor grad tilskrives Røde Kors-teamene som var der før, under og etter utbruddet. Det var de som ga grunnlaget for et svar på krisen som var både akseptabelt for lokalsamfunn og bærekraftig, sier Hall.

Røde Kors gjentar sitt krav om at helsekapasiteten lokalt og i regionen må styrkes, og da gjerne ved investeringer i Røde Kors sitt arbeid med dette.

- Ebola-utbruddet i DR Kongo i 2017 er en påminnelse om hvor usikker global helse er, sier Sy.

- Prisen er lavere enn alternativet

- Internasjonale partnere trenger bedre å utnytte og investere i lokal kapasitet, basert på lokal kunnskap, som vil hjelpe samfunnene til å reagere, beskytte seg selv og få slutt på fremtidige helsekriser.

- Prislappen på denne investeringen er langt mindre enn alternativet: utbrudd som er enda mer dødelig.

Les mer om vårt arbeid mot ebola