Jean Carlos sammen med sine kusiner Sharon (i rødt og Adday (i blått). )Jean Carlos Ortega (10) har vært en del av Røde Kors sine prosjekter i Cali frem til i fjor, da prosjektene ble flyttet til en annen bydel. Foto: Thea Rabe/Norges Røde Kors

Colombia

En fredsavtale i Colombia er et viktig skritt for å bedre folks liv - men det vil fortsatt være store humanitære behov i det borgerkrigsherjede landet.

Støtt vårt nødhjelpsarbeid

Tidslinje

1. april 2017

Jordskred i Colombia

Kraftig regn utløser et jordskred i Mocoa, Colombia. Minst 210 mennesker omkommer, mer enn 200 er skadet og hundrevis savnet. Røde Kors støtter med helsehjelp, psykososial støtte og rent vann. I tillegg foretar flere lag av hjelpemannskaper søk og redning med hund i området.

7. oktober 2016

Nobels fredspris til Colombias president

Colombias president Juan Manuel Santos tildeles Nobels fredspris for 2016 for å ha valgt fredens vei i kampen mot FARC.

3. oktober 2016

Folket stemmer nei til fredsavtale

Colombias velgere stemmer nei til den historiske fredsavtalen mellom regjeringen og FARC-geriljaen. Kun 63.000 stemmer skiller ja- og nei-siden.

Borgerkrigen i Colombia pågikk i over 50 år og krevde mer enn 220.000 menneskeliv. Væpnet vold, landminer, sexualisert vold, mangel på rent vann, sykdommer og naturkatastrofer har rammet store deler av befolkningen. Rundt seks millioner mennesker har blitt drevet på flukt i eget land. Helsetilbudet ligger mange steder med brukket rygg, og mange fattige mennesker har verken tilgang eller råd til helsetjenester.

Har tilgang til hele landet

En fredsavtale fører ikke automatisk til bedre levekår for disse menneskene. Flere steder har det i løpet av 2016 vært en økning i voldshandlinger gjennomført både av aktører som ikke formelt er en del av fredsavtalen og av kriminelle gjenger.

Som den eneste aktøren i Colombia har Røde Kors tillit hos alle parter og tilgang til alle deler av landet. Denne tilliten er bygget opp over flere tiår gjennom dialog med alle grupperinger og upartisk humanitær assistanse. Denne tilgangen er unik og helt avgjørende for å kunne nå ut med humanitær hjelp - også etter at fredsavtalen er undertegnet.

Mobile klinikker sikrer helsehjelp

Røde Kors har flere programmer som hjelper de som er hardest rammet. Med støtte fra Norges Røde Kors har Colombia Røde Kors mobile helseklinikker som oppsøker avsidesliggende områder med få eller ingen helsetjenester.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen har et omfattende program som hjelper mineofre og andre som er rammet av væpnet vold. Videre arbeides det med ungdom i hardt voldsutsatte byer for å hindre rekruttering til kriminelle gjenger, og for å skape mer samhold og en positiv fremtid.   

Estiban (19) er med på Røde Kors sitt gatemeglingsprosjekt i byen Cali i Colombia. Han forteller at han tidligere var i en gjeng hvor flere var i fengsel og brukte narkotika. Gatemeglingskurset har gitt Estiban selvtillit til å håndtere vanskelige situasjoner og vil nå gjøre andre ting med livet enn å være med i en gjeng. Foto: Thea Rabe/Norges Røde Kors

Fakta om Colombia

Folketall: 48,9 millioner
Mordrate pr. 100.000: 30,8
Internt fordrevne: 6 millioner
Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 97
Spedbarnsdødelighet: 14,5
Forventet levealder: 74

Kilde: FN

Fredsprisen til President Santos kan styrke håpet om en bedre framtid i Colombia for mange millioner colombianere som lever i frykt og nød.