Tidligere FARC-soldat Vis bildetekst
Patricia Torres var med i FARC i 13 år.

Colombia

Fredsavtalen i Colombia er under press. Økt vold og ustabilitet krever fortsatt humanitær innsats i landet.

Borgerkrigen i Colombia pågikk i over 50 år og krevde mer enn 260.000 menneskeliv. Væpnet vold, landminer, sexualisert vold, mangel på rent vann, sykdommer og naturkatastrofer har rammet store deler av befolkningen. Rundt 7,6 millioner mennesker har blitt drevet på flukt i eget land. Helsetilbudet ligger mange steder med brukket rygg, og mange fattige mennesker har verken tilgang eller råd til helsetjenester. Ifølge FN er 5,1 millioner mennesker avhengig av humanitær hjelp.

Økt press på Colombia

Den negative utviklingen i Colombia gir grunn til økt bekymring. Drapsraten økte i 2018 for første gang på 10 år. Det har vært en fremvekst av nye kriminelle grupperinger etter fredsavtalen. Dette er særlig på grunn av maktvakuumet som følge av at FARC la ned våpnene og stiftet det politiske partiet med samme navn.

Krisen i Venezuela har også lagt økt press på Colombia og landet har tatt i mot rundt 1,3 millioner venezuelanere. Selv om de fleste har blitt tatt godt i mot øker presset på jobber og helsetjenester.

Har tilgang til alle områder

Som den eneste aktøren i landet har Colombia Røde Kors tillit hos alle parter og tilgang til alle deler av landet. Denne tilliten er bygget opp over flere tiår gjennom dialog med alle grupperinger og upartisk humanitær assistanse. Denne tilgangen er unik og helt avgjørende for å kunne nå ut med humanitær hjelp - også etter at fredsavtalen er undertegnet.

Mobile klinikker sikrer helsehjelp

Røde Kors har flere programmer som hjelper de som er hardest rammet. Med støtte fra Norges Røde Kors har Colombia Røde Kors mobile helseklinikker som oppsøker avsidesliggende områder med få eller ingen helsetjenester.

For å lykkes med forsoning er det å få tidligere FARC-medlemmer tilbake til samfunnet viktig. Derfor kurser og sertifiserer Colombia Røde Kors tidligere FARC-stridende som har helsekunnskap slik at de kan få jobber innen helsevesenet og ta del i det sivile liv igjen.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen har et omfattende program som hjelper mineofre og andre som er rammet av væpnet vold. Videre arbeides det med ungdom i hardt voldsutsatte byer for å hindre rekruttering til kriminelle gjenger, og for å skape mer samhold og en positiv fremtid. 

Kilder:
Centro Nacional de Memoria Historica (2. august, 2018), 262.197 muertos dejo el conflicto armado, tilgjengelig fra: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/262-197-muertos-dejo-el-conflicto-armado.

UNHCR (7. juni, 2019), Refugees and migrants from Venezuela top 4 million: UNHCR and IOM, tilgjengelig fra: https://www.unhcr.org/news/press/2019/6/5cfa2a4a4/refugees-migrants-venezuela-top-4-million-unhcr-iom.html.

OCHA (november, 2018), Humanitarian Needs Overview, tilgjengelig fra: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/290119_hno_2019_en.pdf, besøkt 7. juni, 2019.

Fakta om Colombia

Folketall: 48,9 millioner
Mordrate pr. 100.000: 25
Internt fordrevne: 7,6 millioner
Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 97
Spedbarnsdødelighet: 14,5
Forventet levealder: 74

Kilde: FN

Omgitt av væpnede grupper og narkotrafikk vokser Darwin (7) og lillebroren Merichel (5) opp i Merizalde i Colombia. Her får kampen for tilværelsen en ny betydning.
Fredsprisen til President Santos kan styrke håpet om en bedre framtid i Colombia for mange millioner colombianere som lever i frykt og nød.