Gutt veies på helsestasjon Vis bildetekst
Osean (3) veies og måles en gang i måneden av Røde Kors-frivillige. Han er ett av mange barn i Guatemala som ikke får i seg nok næring. Foto: Røde Kors/Camilla Gilje Thommessen

Veid og funnet for lett

Osean Roel er tre år. Som mange andre barn i Guatemala vokser han for langsomt på grunn av matmangel. Du som Røde Kors-fadder er med på å snu utviklingen.

En liten gutt løftes forsiktig opp i en sele. I noen sekunder dingler han fra en krok, før han varsomt hentes ned og legges på en matte med målebånd på murgulvet. Vekt og høyde noteres i et skjema, 11 kg og 93 cm. Det er litt under gjennomsnittet for en treåring.  

Gutt veies på helsestasjon
Osean (3) veies og måles av Røde Kors-frivillige for å sjekke om han trenger ekstra næring. Foto: Røde Kors/Camilla Gilje Thommessen

Får råd om ernæring og barnestell

Osean Roel er tålmodig og rolig, dette har han vært med på før. En gang i måneden kommer han til helsestasjonen, der Røde Kors og lokale myndigheter følger opp barn og mødre. I dag er Osean her med storesøsteren Candida (20), som også har med sine to egne barn, babyen Ailin og toåringen Leida.  

– Det er veldig fint å komme hit. Da ser jeg om barna utvikler seg som de skal, og jeg får gode råd og hjelp, sier Candida. 

Hun sitter sammen med Fredy Suchita (26), som er frivillig i Røde Kors og informerer om ernæring, barnestell og forebygging av sykdommer. Han forteller Candida hva slags mat og vitaminer Osean bør få i seg for å vokse bedre. 

Dame får råd av Røde Kors-frivillig
Candida (20) er på helsestasjonen med barna sine Ailin (4 mnd) og Leida (2) og nevøen Osean (3). Røde Kors-frivillig Fredy (26) gir gode råd om mat og helse. Foto: Røde Kors/Camilla Gilje Thommessen

Halvparten har ikke råd til nok mat 

Vi er i Chiquimula, høyt oppe i fjellene i Guatemala. Her lever mange familier i fattigdom, og kostholdet består stort sett av tortilla og bønner. Det gir ikke nok næring til små, voksende kropper.  

Ifølge World Food Programme har Guatemala store problemer med å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde sult og underernæring innen 2030. Nesten halvparten av befolkningen har ikke råd til maten de trenger hver dag. Som et resultat er utbredelsen av kortvoksthet hos barn under fem år blant de høyeste i verden – og den høyeste i Latin-Amerika og Karibia.

Barn på skolen
46,5 prosent av barna i landet vokser ikke som de skal. I de aller fattigste områdene er andelen hele 90 prosent. Foto: Røde Kors/Camilla Gilje Thommessen

Guatemala er et multietnisk samfunn med en rik kulturarv, og samtidig et av landene i Latin-Amerika med størst forskjeller. To tredjedeler av befolkningen lever for mindre enn 2 dollar dagen, og urbefolkningen er verst stilt. 80 prosent av dem mangler tilgang til det helt nødvendigste, som nok mat, helsehjelp og utdanning.

Helsestasjon på landsbygda
Røde Kors-frivillige jobber sammen med lokale helsemyndigheter om å gi vaksiner, helseoppfølging og råd om barnestell, amming, ernæring og sykdomsforebygging. Foto: Røde Kors/Camilla Gilje Thommessen

Røde Kors gir informasjon og helsehjelp  

Det vrimler av barn rundt den lave murbygningen som er helsestasjon en gang hver måned. Alle under fem år skal måles og veies. Noen av de minste synes ikke det er morsomt i det hele tatt, men gråten stilner når de er trygt tilbake i mammas armer.  

De Røde Kors-frivillige er selv fra lokalmiljøet og kjenner behovene her. Fredy har vært frivillig i sju måneder. Han reiser rundt og besøker familier, ser hva slags hjelp de trenger og inviterer mødrene til helsestasjonen eller matopplæring.  

– Jeg har det i hjertet mitt å hjelpe folk, sier han beskjedent og fyller ut helsekortet til Osean.  
 
Neste gang treåringen kommer hit, vil han forhåpentligvis ha nærmet seg riktig nivå på vekstkurven. Takket være deg som Røde Kors-fadder kan vi gi stadig flere barn i Guatemala en bedre framtid.   

Treåring smiler
Osean er en aktiv, blid og nysgjerrig treåring. En gang i måneden får han helseoppfølging gjennom Røde Kors. Foto: Røde Kors/Camilla Gilje Thommessen

Dette gjør Røde Kors i Guatemala

 • Helseprogrammer for barn og mødre, som
  • hjemmebesøk og mødregrupper
  • veiing og måling av barn
  • gir råd om mat og helse
  • kurs i matlaging og riktig ernæring
 • Psykososial oppfølging av voldsofre
 • Forebygger hiv og aids
 • Styrker beredskap og førstehjelp
 • Gir latriner til familier

Les mer om vårt arbeid i Guatemala