En fødselslege prøver å få liv i et barn som ble født ved keisersnitt ved det norske feltsykehuset i Haiti i 2010. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors Vis bildetekst
En fødselslege tar imot et barn som ble født ved keisersnitt ved det norske feltsykehuset i Haiti i 2010. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Slik jobbet Røde Kors i Haiti etter jordskjelvet i 2010

Den internasjonale Røde Kors-bevegelsens arbeid i Haiti har vært omfattende. Norges Røde Kors har bidratt betydelig til dette arbeidet. Her er en oversikt.

Jordskjelvet i 2010 gjorde 1,5 millioner husløse i Haiti, et av verdens aller fattigste land. Over 200.000 mistet livet, ifølge landets myndigheter.

Frivillige i Haiti Røde Kors og de første nødhjelpsarbeiderne forteller om grusomme scener i landets hovedstad; desperate rop om hjelp fra hardt skadede mennesker fanget i sammenraste bygninger. Lik lå i gatene. De humanitære behovene var enorme.

I dagene, ukene og årene som fulgte deltok både Norges Røde Kors og den internasjonale Røde Kors-bevegelsen i det som skulle bli en av historiens mest omfattende og kompliserte nødhjelpsoperasjoner

Norges Røde Kors: Sykehus og 700 hjem

Norges Røde Kors bidro både til Det internasjonale Røde Kors-forbundets prosjekter, men hadde også egne prosjekter på Haiti finansiert med midler fra Norge.

Det humanitære arbeidet Norges Røde Kors gjorde i Haiti over seks år inkluderte et feltsykehus med personell som ble sendt fra Norge, psykososial støtte og byggingen av 700 hjem.

Slik bygget vi 700 boliger


Feltsykehuset, som var et samarbeid mellom Norges Røde Kors og Canadisk Røde Kors, hadde de første 10 månedene gitt hjelp til anslagsvis mer enn 10.000 mennesker. Dette arbeidet hadde ikke vært mulig uten generøse bidrag fra privatpersoner i Norge og norske myndigheter.

Norges Røde Kors jobbet også med kolerarespons, innsats for å styrke lokal katastrofeberedskap og støtte til lokale helsetjenester og ortopedisk behandling. I tillegg støttet vi responsen etter orkanen Sandy (2012).

Røde Kors-bevegelsens arbeid

Fem år etter jordskjelvet hadde den internasjonale Røde Kors-bevegelsen hjulpet 44.000 familier med reparasjoner, bygging og annen støtte til boliger. Mer enn 91.000 husholdninger har fått tilgang til rent vann. 39.000 familier har dessuten fått tilgang til bedre sanitærforhold. 2,8 millioner har fått informasjon og opplæring om hygiene, HIV-smitte, generell helse og førstehjelp.

25 reparerte eller nybygde helseklinikker hadde ved utgangen av 2014 hjulpet anslagsvis 1,6 millioner mennesker. Disse ble finansiert og drevet av Røde Kors i USA, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Spania, Canada og Nederland.

Les mer: Det internasjonale Røde Kors-forbundets 5-årsrapport for Haiti (2015)