Veiledning: Avfall og mat

Mål for avfall og mat: Vi kaster mindre, sorterer bedre og minimerer matsvinn.

 • Fra 1. januar 2023 er det ikke tillatt for bedrifter å kaste matavfall, plast og hageavfall i restavfallet. Dette skal gjenvinnes! Sorter derfor avfall på minimum rest, matavfall og plast. Dersom dere ikke eier bygget, jobb sammen med gårdeier om å få på plass kildesorteringssystemer. Mer om forskriften finner du på LOVDATA her.
 • Lag en avfallsinstruks. På Sharepoint (krever innlogging) her er en dere kan bruke, eller som dere kan la dere inspirere av!
 • Ta med matavfallsposer (ofte grønn pose) ved aktiviteter utendørs – i tillegg til restavfallsposer. Husk også pose til pant! Oppfordre deltakerne til å kaste avfall i riktig pose
 • Ved aktiviteter utendørs, etterlat naturen slik den var da dere kom
 • Lever gammelt elektronisk utstyr som ikke er i bruk til gjenvinning, og oppfordre frivillige til å levere fra seg gammel elektronikk til gjenvinning
 • Enkelte engangsplast-artikler er nå forbudt, eks plastsugerør, plastglass, plasttallerkener og plastbestikk og Q-tips. Vi ønsker ikke engangsplast og engangsartikler i våre aktiviteter. Gode alternativ er å bruke det dere har, og skaffe glass, tallerkener m.m i glass eller porselen. Har dere lite kopper og glass? Be deltakerne ta vare på glasset sitt!
 • Er dere nødt å bruke engangsartikler, velg miljøvennlige alternativer som er resirkulert, og nedbrytbart. Ikke benytt engangsgrill, det forsøpler og er brannfarlig
 • Ved mat i aktivitet: Hvis mulig, etterspør bærekraftige retter fra leverandør. For eksempel lokalprodusert mat basert på råvarer i sesong, økologisk mat, og plantebasert mat
 • Kutt ned på kjøttforbruket, særlig rødt kjøtt
 • Tilby en stor og en liten tallerken ved servering av mat. Dette bidrar til å redusere matsvinn
 • Om dere har overskuddsmat fra en aktivitet/et arrangement selg den, eller gi den bort til deltakerne på slutten av dagen i pakker de kan ta med hjem

Les hele Klimaplakaten her.