Røde Kors skredkort og kameratredningskort

Røde Kors skredkort er laget for redningsaktører ved skredhendelse. Rask respons og felles metodesett er avgjørende for innsats ved en skredulykke.

Skredkortene (32 sider) er bygget opp som stikkordsmessige aksjonskort samt andre mer utfyllende tiltenkt kurs og opplæring.

Kameratredningskortene (4 sider) forteller hva man må være bevist på og igangsette ved en skredhendelse. Kortene finnes i norsk og engelsk utgave.

De finnes som pdf eller i trykket utgave.

Digital utgave

Skredkortene kan skrives ut som «booklet» fra pdf-format, og tilpasset bruk som hefte (marg og tittel). Kortene har grunnstørrelse A5, men har høy lesbarhet i mindre formater.

Trykket utgave

Skredkortene (32 sider) er en booklet i A6-format på værbestandig ark med stålspiral i rygg.

Kameratredningskortene er en 4 siders folder i A6-format. Kortene brettes av mottaker fra A5-ark til A6-folder. 

Skredkort og kameratredningskort kan bestilles følgende:

Røde Kors - se bestillingsinfo på fagside Skredredning på Korsveien.

Andre redningsaktører - gå inn på https://w2p.wj.no/
Brukernavn: skredkort
Passord: abc123

Spørsmål om skredkort kan rettes til ressursgruppe skred i Norges Røde Kors Hjelpekorps - rgskred@rodekors.org.