Vårt arbeid

Røde Kors skal sikre rask, effektiv og relevant nødhjelp over hele verden i tilfelle naturkatastrofer, væpnet konflikt eller andre krisesituasjoner.

Ung mann snakker med Røde Kors delegat, El Savador

Barn og unge;

Mange opplever konflikter i møte med forventninger fra foreldre, skole og jevnaldrende

Hjelpekorps-mannskap under søk operasjon, ute, vinter, vidda

Søk og redning;

Hjelpekorpsets beredskap redder over 1000 mennesker hvert år.

Kvinne i rød heldress og hvit hjem løper gjennom gate, Libanon Beirut, ute, dag, røyk

Nødhjelp;

Røde Kors skal sikre rask, effektiv og relevant nødhjelp over hele verden.

90 prosent går til formålet

Av donasjoner fra faddere, medlemmer, givere og næringslivspartnere går 90 prosent til å gjennomføre hjelpearbeidet som det gis til. 6 prosent går til å skaffe nye midler og 4 prosent går til administrasjon.