Steinkjer Røde Kors

Steinkjer Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid samt omsorgsaktiviteter.

Adresse
Bomvegen 12, 7725 STEINKJER
Telefon
93063686
E-post
audmg@broadpark.no

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Steinkjer Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Sanitetsvakt

Førstehjelpskurs

Turgruppa

Vitnestøtte

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Åpen hall/Team Red Cross

Hyggekvelder for funksjonshemmede

Strikkekafè

Røde Kors Flyktningguide

Nettverk

Røde Kors Ungdom

RØFF