lydenavsult-1600x

Norske organisasjoner i felles aksjon

Elleve norske hjelpeorganisasjoner går sammen i kampen for å unngå hungersnød i flere afrikanske land og Jemen.

Det er kritisk mangel på midler til livreddende nødhjelp for millioner av mennesker som står i fare for å dø av sult de neste månedene.

Som følge av ekstremtørke og konflikt rundt Tsjad-sjøen, i Øst-Afrika og i Jemen, står verden overfor den største sultkatastrofen siden 1945.

Ifølge FN risikerer over 20 millioner mennesker i Nord-Nigeria, Sør-Sudan, Somalia og Jemen å rammes av hungersnød før september. Hungersnød er den mest ekstreme typen sultkatastrofe. Da det ble erklært hungersnød i én delstat i Sør-Sudan i februar i år, var det seks år siden dette hadde skjedd noe sted i verden.

Vil bryte stillheten

Elleve hjelpeorganisasjoner går nå sammen om en historisk bred felleskampanje i norsk sammenheng. Målet er å skape oppmerksomhet om situasjonen og samle inn penger til nødhjelpsarbeidet.

– Vi har alle samme mål. Vi jobber for at folk skal få hjelp før det er for sent. Det handler om menneskene som kjemper for å overleve, ikke om organisasjonene som jobber for å hjelpe dem, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE.

Med en felles kampanje ønsker de elleve organisasjonene å bryte stillheten som preger de sakte humanitære krisene skapt av tørke eller langvarig konflikt.

– I motsetning til jordskjelv og tsunamier, har ikke de sakte katastrofene et øyeblikk da alle øyne rettes mot dem og alle ressurser mobiliseres for å hjelpe. Derfor har vi gått sammen for å skape et slags «jordskjelvøyeblikk» for å unngå den største sultkatastrofen på flere generasjoner, sier Larsen.

Økt innsats redder liv

Fordi et økende antall mennesker rammes av konflikt og klimaendringer, fortsetter de globale behovene for nødhjelp å vokse. Disse problemene krever politiske løsninger, men en større og raskere humanitær innsats er nødvendig for å kunne snu den negative utviklingen i verdens mest sårbare samfunn.

– Nødhjelp kan ikke løse konflikter eller bremse klimaendringer, men den redder liv. Forebygging fungerer. I Somalia, Jemen, Sør Sudan og Nigeria ville mange tusen mennesker allerede vært døde hvis de ikke hadde fått tidlig hjelp. Med mer midler til å trappe opp nødhjelpsarbeidet, kan vi redde flere liv. Men det haster, sier Larsen.

Organisasjoner som deltar i kampanjen Still sulten: CARE Norge, Caritas Norge, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp, Plan International Norge, Redd Barna, Røde Kors, SOS Barnebyer, UNICEF Norge og Utviklingsfondet.

For mer informasjon eller avtale intervjuer, kontakt Anders Nordstoga i CARE eller andre organisasjoners mediekontakter. Røde Kors pressevakt: +47 948 72 999