Gutt står ved et fussball-bord

Rapport: De største humanitære utfordringene rammer barn

Røde Kors og SSB har gått gjennom levekårsdataene i Norge og rangert humanitær lidelse og nød i Norge. De avdekker systemsvikt og store hull i barn og unges sikkerhetsnett.

Les mer: Sosial puls 2017


- For mange oppleves det fremmed å snakke om humanitære behov når vi snakker om vårt eget land, men faktum er at det er mange barn og unge i Norge som lider uten å få den hjelpen de trenger, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland.

Rapporten «Sosial puls» avdekker at halvparten av de humanitære behovene i Norge er direkte knyttet til barn og unge.

Barn og unge som er ofre for vold, overgrep, mobbing og omsorgssvikt. Barn og unge som har flyktet fra krig og konflikt. Barn og unge som vokser opp i fattigdom. Barn og unge som står utenfor skole og jobb.

100 000 vokser opp i fattigdom

- Vi må ha nulltoleranse for at barn lider uten å få den oppfølgingen de har krav på. Det er ikke akseptabelt at vi svikter barn når de trenger oss som mest, sier Apeland.

Det gjelder 60 000 barn som utsettes for grov vold fra foreldre i oppveksten. 63 000 skoleelever som opplever mobbing og over 10 000 barn som mottar omsorgstiltak fra barnevernet. De 100 000 som vokser opp i fattigdom og 73.000 i alderen 15 – 29 år som står utenfor skole og arbeid.

- Røde Kors krever at norske myndigheter om å sikre en langt bedre og systematisk innsats for barn og unges oppvekstsvilkår i Norge, sier Apeland.

Frivillige rapporterer om økte behov

6000 Røde Kors-frivillige jobber med oppvekstaktiviteter. De rapporterer om økte behov. Antallet henvendelser til samtale tilbudet Kors på halsen har steg markant fra 2015 til 2016, opp fra 14500 henvendelser i 2015 til 18300 henvendelser i 2016. Så langt i 2017 har antallet henvendelser fortsatt å stige.

- Vi hadde en økning på nesten 30 prosent i sommer. Over 500 av henvendelsene gjaldt mobbing, vold og overgrep, sier Apeland.

Samtidig har Røde Kors aldri hatt med så mange barnefamilier til ferietilbudet Ferie for alle, men medaljen har sin bakside.

- Økt pågang betyr også at vi må avslå flere barnefamilier til våre ferie aktiviteter. I sommer reiser 2400 barn og voksne på 51 ferieopphold sammen med 350 frivillig. 2930 har dessverre fått avslag på sin søknad om ferie, sier Apeland.

Alle barn har rett på en trygg oppvekst. Denne rapporten viser hvor mye som gjenstår for å sikre at alle barn får det slik, avslutter han.

 

Gruppene med størst humanitære behov som avdekkes i rapporten er:

1.         Alvorlige rusavhengige.

2.         Barn som utsettes for mishandling, vold, mobbing og omsorgssvikt

3.         Asylsøkere, særlig barn og de som har fått avslag

4.         Eldre med og uten demens, i sykehjem

5.         Personer med alvorlige psykiske lidelser

6.         Langtids sosialhjelpsmottakere

7.         Fattige barnefamilier

8.         Unge utenfor eller i randsonen av arbeidsliv og utdanning

 

 

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99