Røde Kors bekymret: Mange unge mangler noen å snakke med når de sliter

Røde Kors er bekymret for økt forventningspress og at helsesøstre må avvise barn og unge i døren på grunn av tidspress og arbeidspress.

Les mer om rapporten


Femten prosent av elever fra 16-18 år svarer at de i liten eller svært liten grad føler de strekker til eller er gode nok på skolen, viser en ny undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Røde Kors.

Undersøkelsen viser at 1 av 4 av ungdommer holder problemene sine for seg selv. Samtidig kontakter mange unge Røde Kors for å snakke om psykisk helse, negative følelser, kropp, helse og relasjoner.

Det har vært en stor økning i antall henvendelser de siste fire årene.

- Gjennom våre aktiviteter får vi meldinger direkte fra ungdom som sliter med depresjon, selvmordstanker og press. Mange unge har ingen å snakke med eller gå til når de opplever problemer. Dette må vi ta på alvor, og her må frivillighetene og myndighetene jobbe sammen for å skape gode, mangfoldige tilbud for barn og unge, sier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland

Må avvise elever

Av 101 helsesøstre sier nesten én av tre at de må avvise elever på grunn av tidspress.

Flere oppgir å ha ansvar for flere elever enn anbefalt, og hele 60 prosent av helsesøstrene i undersøkelsen svarer at de bare «noen ganger» eller «sjeldent» har tid til å arbeide forebyggende.                                                                        

- Mangel på mulighet til å drive med forebyggende arbeid er alvorlig fordi omfanget og de potensielle konsekvensene for dem det gjelder er store. Som samfunn har vi et særlig ansvar for at barn og unge får gode oppvekstsvilkår. Åpenhet redder liv, tidlig innsats gir muligheter, sier Apeland.

Tilbudet til barn og unge må rustes opp

Røde Kors inviterer til en felles satsning på barn og unge. Dette må gjøres ved at både myndighetene, frivilligheten, foreldre, og lokalsamfunnet bidrar.  Her er noen forslag:

  • Sikre opprettelsen av flere møteplasser for barn og ungdom i regi av frivilligheten
  • Mer tilgjengelige helsesøstre og obligatorisk introduksjonssamtale med helsesøster for alle 8.klassinger og første året på videregående skole
  • Gi barn økt tilgang på trygge voksenpersoner

- Vi må ikke glemme hvor mye hver enkelt av oss kan gjøre selv for å bidra: Bli frivillig leksehjelper eller på den lokale fritidsklubben, engasjer deg i lokalmiljøet. Vi kan alle bli bedre venner, foreldre og samtalepartnere for ungdom. Alle bør stoppe opp og spørre, lytte og være nysgjerrig på hverandre. Slik kan vi løse opp i stress, press og lettere psykiske plager tidligere, avslutter Apeland.

Historisk løft

Røde Kors satser på barn og unge og har de siste årene startet 8 nye møteplasser for barn og unge i Norge som vi kaller Fellesverk.

Våre frivillige som arbeider med barn og unge melder tilbake at det er store behov for flere slike gratis møteplasser for unge. 


Last ned hele rapporten (PDF)

 

Priv til red: Røde Kors lanserer rapporten Den psyke ungdomstiden på Arendalsuka på et arrangement 10.30 i dag torsdag. Generalsekretær Bernt G. Apeland er tilgjengelig for intervjuer i løpet av dagen. Kontakt pressevakt på 94872999 hvis det er ønske om intervjuer eller har spørsmål. Arrangementet er på Kilden ungdomshus, Nedre Tyholmsvei 6 i sentrum av Arendal.