Et ødelagt boligområde i canada etter tornado Vis bildetekst
Tornadoes in Ottawa-Gatineau, Canada, 2018 © Canadian Red Cross

Klimaendringer: 200 millioner mennesker vil trenge internasjonal nødhjelp

200 millioner mennesker kan hvert eneste år komme til å ha behov for nødhjelp etter klimarelaterte katastrofer allerede i 2050. Det er dobbelt så mange som i dag, viser en ny rapport fra Røde Kors.

– De menneskelige lidelsene vil bli enorme om klimautviklingen får fortsette som nå. Vår rapport viser at antallet mennesker som trenger akutt hjelp etter tørke, stormer, oversvømmelser og skogbranner vil eksplodere om verdenssamfunnet ikke gjør noe nå, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Årlig mottar 108 millioner mennesker nødhjelp etter naturkatastrofer.

En gruppe eksperter fra det internasjonale Røde Kors-forbundet og ledende klimaøkonomer har brukt tilgjengelige data fra blant annet Verdensbanken for å se på hvordan situasjonen kan bli i henholdsvis 2030 og 2050. Stadig flere familier i utsatte områder vil få livene sine dramatisk endret.

Verden har fortsatt mulighet til å unngå at fremtiden vår domineres av økende lidelser og eksplosive menneskelige behov for nødhjelp.

Bernt G. Apeland. Generalsekretær i Norges Røde Kors

– Resultatet av disse undersøkelsene og beregningene er nedslående. Allerede i 2030 kan antallet mennesker som årlig vil ha behov for nødhjelp etter klimarelaterte hendelser ha økt med 50 prosent, sier Apeland.

Rapporten “The Cost of Doing Nothing” (Kostnadene ved ikke å gjøre noe) slår fast at stadig flere mennesker som allerede lever i fattigdom eller defineres som sårbare på andre måter, vil rammes hardt av klimarelaterte katastrofer.

– Det er de som ikke har ressurser til å sikre seg og sine som er de mest utsatte. Millioner av mennesker mangler trygge boliger, og lever også i samfunn preget av konflikter og ustabilitet. For dem er klimarelaterte katastrofer en ekstra belastning, som i større grad setter liv og helse i fare, sier Apeland.

Prekære tiltak og forberedelser

Røde Kors peker i rapporten på tre tiltak som er prekære for å hindre at stadig flere mennesker blir ofre for klimaendringenes konsekvenser. For det første må det bygges sterkere bygninger og utvikles infrastrukturer som demninger og pumpestasjoner i mye større grad.

For det andre må alle, både humanitære aktører og myndigheter verden over, forvente katastrofer og forberede seg på slike ved å innføre bedre varslingssystemer og nye måter å finansiere god beredskap før katastrofene inntreffer.

Les også: Norges klima 2071-2100

Å gjenoppbygge med den neste katastrofen i tankene er også vesentlig for å hindre at de samme menneskene gang etter gang blir rammet av katastrofer.

– Midt i de dystre framtidsutsiktene er Røde Kors opptatt av at vi ikke gir opp. Verden har fortsatt mulighet til å unngå at fremtiden vår domineres av økende lidelser og eksplosive menneskelige behov for nødhjelp, sier Apeland.

Front side rapport jordklode

Les hele rapporten her.

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99