Telt utenfor legevakt for Vis bildetekst
Testing av koronavirus utenfor legevakt i Skaun kommune (Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors)

Frivillige over hele landet bistår helsevesenet i kampen mot koronaviruset

Stadig flere frivillige er i aksjon i sine lokalsamfunn og fortsetter å hjelpe lokale myndigheter og helsevesen.

Flere steder i landet har Røde Kors-frivillige blant annet rigget beredskapstelt utenfor legevakt og sykehus. Der hjelper vi med mottak av pasienter og testing av personer.

Geilo Røde Kors har satt opp telt for testing, slik at personer man mistenker for smitte, ikke kommer inn på legevakten. Utenfor legevakten i Ringerike har Ringerike og Hole Røde Kors hektiske dager med testing og Bærum Røde Kors har bygget telt som skal brukes for å behandle og fordele pasienter til legevakten i Bærum og Asker. 

Nordhordland RK leverer  590px
I Alver kommune hjelper frivillige fra Røde Kors til med å levere varer ut på døra til de som ikke kommer seg ut selv. Frivillige: Tore Henriksen, Ilse Henriksen, Jan Helge Bere, Glenn-Michael Blomvågnes og Astrid Herland. (Foto: Nils Vidar Hopland).

Også i Sunndal organiserer Røde Kors det frivillige arbeidet for kommunen under koronaepidemien.

Akershus Røde Kors Hjelpekorps' beredskapsambulanse er klar for oppdrag for Oslo universitetssykehus. 

Frivillige fra Halden Røde Kors bemanner Svinesund Motell og Kro som fungerer som ankomstsenter for personer som ankommer grensen, og ikke kan returneres umiddelbart. 

Tre menn med røde kors vester ute
Hjelpekorpset i Kongsberg er i beredskap og følger strenge krav til smittevern. Fra venstre: Hans Bakkerud, Tommy Langen og Tor Flesseberg, alle fra Kongsberg Røde Kors Hjelpekorps. (Foto: Jenny Ulstein/ Laagendalsposten)

Sikrer smittevern og avstand

Oslo Røde Kors har åpnet nye lokaler for akuttovernatting for bostedsløse for å sikre smittevern og avstand. Flere personer som benytter seg av tilbudet er i risikogruppa, og det er viktigere enn noen gang at denne sårbare gruppen har et trygt tilbud.

For å holde Orkdal sjukehus fritt for koronasmitte har kommunen gjort flere tiltak, deriblant nye midlertidige lokaler for legevakt. Frivillige fra Røde Kors har hjulpet til med å gjøre lokalene klare og stiller med døgnbemanning for å assistere helsepersonellet.

200224_korona_austevoll_2 portrett 590px
Austevoll Røde Kors kjører ut matvarer. (Foto: Røde Kors)

I Skaun blir innbyggerne testet for koronavirus i bilen ved et provisorisk telt utenfor legekontoret.

– Det vi primært gjør er å ta imot prøvene. Vi er ikke i direkte kontakt med pasientene, men er med på å avlaste helsepersonellet i Skaun kommune slik at de får gjort andre prioriterte oppgaver, forteller Thomas Enoksen som er frivillig i Røde Kors.