menensker ikledd røde regnkapper former et stort menneskelig rødt kors

Ringerike og Hole Røde Kors

Ringerike og Hole Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid, omsorgs- og ungdomsaktiviteter.

Adresse
Soknedalsveien 25, 3517 HØNEFOSS
Telefon
32120744
E-post
post@ringerike.redcross.no
Nestleder
Wenche Ravlo
Leder
Espen Irwing Swang

Praktisk informasjon:

Om oss

Kontakt oss

Utleie av lokale

Utleie av Røsholmstranda

Støtt oss

Våre samarbeidspartnere og sponsorer

Facebook-sider

Her finner du oss på Facebook-side og instagram

Ringerike og Hole Røde Kors på Instagram: @ringerikeogholerodekors

Aktiviteter i Ringerike og Hole Røde Kors