En kvinne i Somalia med Røde Kors-vest bærer et lite barn samtidig som hun holder et annet barn i hånden

Dette er de humanitære utfordringene i 2021

Røde Kors skal avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. For å kunne oppfylle dette mandatet, må vi være forberedt på hvilke humanitære utfordringer som vil møte oss.

I 2020 har koronapandemien vært den altoverskyggende utfordringen verden har stått i. Røde Kors-bevegelsen har gjort en formidabel innsats for å begrense skadevirkningene av pandemien.

Samtidig har vi gjort alt vi kan for å fortsette våre vanlige prosjekter. Behovene til sårbare grupper som bor i overfylte flyktningleirer, mennesker på flukt, hjemløse og mennesker i land med svake helsesystemer har ikke blitt mindre.

Sekundæreffektene av pandemien

Store ressurser blitt omdirigert til koronainnsatsen. Nå som vaksine er under utrulling, er det sekundæreffektene av pandemien som vi må fokusere på. For første gang på lenge er det flere som nå lever i ekstrem fattigdom. Helsevesen er satt under press, planlagte helsetilbud er satt på vent. De ordinære vaksineprogrammene er satt på vent.  

Klimakrisen

Over hele verden har Røde Kors blitt utfordret til å forberede seg på konsekvensene av klimakrisen. Flom, tørke, jordskred, orkaner rammer oftere, og hardere, enn tidligere. I dag lever mer enn halvparten av verdens befolkning i storbyer. Hvordan rammes de av klimakrisen? Den mest dødelige klimarelaterte naturkatastrofen i fjor var hetebølgen som rammet Frankrike, Belgia og Nederland.  

De humanitære krisene vedvarer

Listen over de alvorligste humanitære krisene har vært nesten uforandret de siste ti årene. Konflikt i land som Jemen, Syria, Afghanistan, Somalia og Irak preger nyhetsbildet år etter år. I stedet for en militær slutt, fortsetter konfliktene på lav skala, og kan plutselig blusse opp igjen etter en relativt stille periode 

Én prosent av verdens befolkning lever på flukt. Hvert sjette barn vokser opp i land som er preget av krig eller konflikt. Som en konsekvens vokser millioner av barn opp, uten å kjenne hva det vil si å leve i fredstid. Ødelagte hjem, matmangel, sykdom, traumer, manglende helse- og skoletilbud, preger disse barnas oppvekst.  

Les mer om de humanitære utfordringene som vil prege 2021:

Indirekte negative helseeffekter av Covid-19 

Hetebølgene rammer storbyer 

Krigene som ikke slutter