En kvinne og to barn står på en liten bro i en oversvømmet landsby Vis bildetekst
Oversvømmelser i Myanmar i august og september 2019 berørte mer enn 76 000 mennesker i Mon State. Lenge etter oversvømmelsene var det stort behov for helsehjelp, tilgang til vann, mat og husly. Foto: IFRC

Klimaendringene tar liv. Stortinget må erkjenne alvoret.

Røde Kors ber norske myndigheter ta mer dramatiske grep for å bidra til løsninger som kan forhindre klimakatastrofer for millioner av mennesker og kostnader ute av kontroll.

– Det er ikke tid til å vente.

Bernt G. Apeland, generalsekretær Norges Røde Kors

Miljødirektoratet leverte i dag rapporten «Klimakur 2030» til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– Klimaendringene tar liv nå, og de mest sårbare rammes aller hardest. De humanitære konsekvensene vil eksplodere i omfang om utviklingen fortsetter som nå. Derfor må også våre politikere gjøre enda mer, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

200 millioner mennesker vil trenge nødhjelp

I Røde Kors-rapporten «The Cost of Doing Nothing» fra 2019, anslås det at 200 millioner mennesker vil trenge internasjonal nødhjelp på grunn av klimaendringene alene innen 2050 dersom utviklingen fortsetter som nå.

p-CMR0080
Kraftig regn i mange deler av Kamerun forårsaket i oktober 2019 flom og et stort jordskred i Bafoussam (vest i landet) som spredte seg over fem hektar, begravet mer enn 76 hjem og skadet ytterligere 120 hjem. 43 mennesker mistet livet. Foto: Cameroon Red Cross

– Resultatet av disse undersøkelsene og beregningene er nedslående. Allerede i 2030 kan antallet mennesker som årlig vil ha behov for nødhjelp etter klimarelaterte hendelser ha økt med 50 prosent, sier Apeland.

Flere liv kan gå tapt i klimarelaterte hendelser i Norge

I rapporten «Norges klima 2071-2100» advarer Røde Kors mot at det også i Norge kan komme til å gå flere liv i klimarelaterte hendelser som flommer, jordras og ekstremvær.

– Myndighetene må ha et særlig fokus på sårbare grupper som eldre og andre grupper i befolkningen som kanskje ikke er i stand til å forberede seg på kriser eller å komme seg i sikkerhet når ulykkene inntreffer, sier Apeland.

– Ikke tid til å vente

Røde Kors ber både Stortinget og Regjeringen erkjenne at det vi gjør her hjemme ikke bare påvirker forhold i Norge, men også er en del av den globale innsatsen for at klima ikke skal sette millioner av liv i fare i resten av verden.

De humanitære konsekvensene av klimaendringene krever at alle samfunnssektorer omstiller seg i en fornybar og utslippsfri retning. Det er ikke tid til å vente og ambisiøse klimatiltak som skal ruste oss for framtidens utfordringer må komme raskt.

Bernt G. Apeland , generalsekretær i Røde Kors

 

For mer informasjon, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99