Tre menn med Røde Kors-jakke og munnbind Vis bildetekst
© Red Cross Italy

Røde Kors-bevegelsen vil bruke ni milliarder mer på å bekjempe koronaviruset

En massiv global innsats er nå satt i gang for å gi humanitær hjelp som følge av koronakrisen.

 Røde Kors-bevegelsen planlegger nå å bruke ni milliarder kroner mer på de mest sårbare for å bekjempe koronaviruset.

– Frivillige fra Røde Kors er i innsats i 122 land for å forhindre smitte og hjelpe syke av koronaviruset. Nå trappes innsatsen opp. En samlet Røde Kors-bevegelse ber nå om ni milliarder kroner fra donorer til innsatsen mot viruset, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Støtteaktør for myndighetene

Mange Røde Kors-frivillige står i frontlinjen for å hjelpe sårbare mennesker rammet av koronaepidemien i stadig flere land. Behovene øker i land etter land og dag etter dag. Nasjonale Røde Kors-foreninger er støtteaktører for myndighetene i de hardest rammede landene, og i mange land hjelper frivillige nå det nasjonale helsevesenet i møte med enorme utfordringer.

– Nå må myndigheter, donorer, lokalsamfunn, og hver og en av oss bidra med det vi kan for å redde liv og begrense ødeleggelsen denne krisen fører til. Vi må stille opp for de mest sårbare både i nærmiljøet og i utsatte land. Virus ser ingen landegrenser, og innsatsen må være global.

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors

Innsatsen vil forsterke helsehjelp og annen nødhjelp til spesielt sårbare grupper som er rammet direkte av smitte, men også samfunn som møter nye utfordringer på grunn av smitten eller tiltak for å begrense smitten. Planen som nå settes i gang vil også hjelpe Røde Kors-foreninger over hele verden til å forberede og handle best mulig i denne situasjonen.

Les også: Verden er avhengig av frivillige i møte med koronaviruset

800 millioner sveitsiske franc

Røde Kors-bevegelsen er verdens største humanitære nettverk, og består av Den internasjonal Røde Kors-komiteen (ICRC), Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) og 192 nasjonale Røde Kors-foreninger.

Appellen er på 800 millioner sveitsiske franc (823 millioner USD), som i dag tilsvarer nesten ni milliarder norsk kroner. Over to tredeler av pengene vil brukes på å støtte nasjonale Røde Kors-foreninger, og en tredel vil gå til ICRC sin innsats i land spesielt rammet av krig og konflikt.

 Røde Kors og Koronaviruset

 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99