To kvinner i røde kors uniform med munnbind Vis bildetekst
Frivillige og ansatte i italienske Røde Kors har hatt noen tøffe uker. Foto: Adriano Valentini / Italian Red Cross

Verden er avhengig av frivillige i møte med koronaviruset

Røde Kors satser på lokale frivillige for å bekjempe korona i de mest sårbare landene. Jobben med å spre livsviktig helseinformasjon som kan forebygge smitte, må skje i lokalsamfunnene.

Denne krisen er global. Derfor må også løsningen være global. Det vi ser nå, er trolig bare begynnelsen på denne pandemien. Vi må sørge for at vi er rustet til å møte denne krisen, men også andre kriser som kan oppstå samtidig.

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors

Når kapasiteten hos helsetjenestene sprenges, får myndigheter i mange land hjelp av frivillige. Generalsekretæren i Røde Kors roser de frivillige som nå bidrar til å hjelpe helsemyndigheter i å møte de utfordringene mange land står midt oppe i.

Mange land har store helseutfordringer

Episenteret nå er i Europa og rammer land der helsesystemene er godt utbygd, men likevel sliter med kapasitet. Hvordan dette vil bli i land der helsesystemene er mer sårbare på grunn av ressursmangler, eksisterende helseutfordringer, konflikter eller andre kriser, er usikkert.

– I Norge er Røde Kors en støtteaktør for norske myndigheter og blir bedt om å bidra i mange lokalsamfunn. Det samme ser vi nå over hele verden. Vi er helt avhengige av de frivillige i møte med slike kriser, sier Apeland.

Respirator redder liv, men informasjon hindrer smitte

I møte med koronasmittede som blir alvorlig syke, spiller sykehusene en viktig rolle. De trenger utstyr for å redde liv. For å hindre spredning av smittsomme sykdommer er det i tillegg viktig å nå ut til alle med god og riktig informasjon.

p-ITA1901
Kinesiske Røde Kors har sendt utstyr og medisinsk personell til Italia for å hjelpe italienerne i den tøffe situasjonen de står i. Foto: Italian Red Cross

– En respirator kan holde et menneske i live, men uten god informasjon om å forbygge smitte vil tusener bli smittet. I mange lokalsamfunn bidrar Røde Kors-frivillige med å spre viktig helseinformasjon. Mange steder har de den tilliten som trengs for å nå fram med livsviktig kunnskap på en måte som folk forstår, sier Apeland.

Røde Kors-ansatte øver på mobilverktøy
Norges Røde Kors lanserte plattformen NYSS for overvåking av symptomer tidligere i år. Deltakere kom fra Norges Røde Kors og Senegal. Lanseringen innebærer at vi nå kan begynne å ta i bruk plattformen over hele verden.

Mobilteknologi for å avdekke spredning

Røde Kors har en plattform for overvåking av symptomer, kalt Nyss, som er basert på frivillige i sine egne lokalsamfunn og enkel mobilteknologi.

– Ved bruk av enkle mobiltelefoner som brukes av våre frivillige i lokalsamfunn, er det mulig å fange opp og varsle om mulige sykdomsutbrudd i en tidlig fase. Når vi vet hvor smitten skjer, kan riktige ressurser settes inn tidlig på riktig sted. Det kan redde liv, særlig der det er langt mellom sykehusene, sier Apeland.

Nyss har blitt brukt under tidligere utbrudd og brukes nå i flere land for å varsle og overvåke spredning i forbindelse med andre sykdommer og helserisikoer. Røde Kors-foreningene i Senegal og Somaliland støtter også nå helsemyndighetene ved å bruke dette systemet for varsling og overvåking av koronaviruset.

– Ved bruk av enkle mobiltelefoner som brukes av våre frivillige i lokalsamfunn, er det mulig å fange opp og varsle om mulige sykdomsutbrudd i en tidlig fase.

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors
Røde Kors i Mosambik
Etter syklonen Idai i Mosambik i 2019 sendte Røde Kors i Norge et team med eksperter på sykdomsovervåkning ved hjelp av mobilteknologi. Røde Kors-delegat Merete Benestad bidro til opplæring av 30 frivillige fra Mosambik Røde Kors.

Det humanitære arbeidet må fortsette

Nå er Røde Kors opptatt av at annet humanitært arbeid kan fortsette, at matforsyninger kommer fram, og at lokalsamfunn får annen helsehjelp.

– Vi må fortsatt jobbe for at ebola ikke dukker opp igjen, for eksempel. Vi gjør det vi kan for å fortsette nødhjelpsarbeidet til de mest sårbare menneskene der vi jobber. For mange er dette livsviktig, og kanskje mer nå enn noen gang. Hvordan kan vi fortelle folk uten vann at håndvask er avgjørende for å hindre smitte og spredning av virus? sier Apeland.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99

Les mer om Røde Kors og korona