En kvinne utfører hjertekompresjoner på en bevisstløs mann. Vis bildetekst
Denne måneden vil Røde Kors gjøre enda flere trygge på førstehjelp. (Foto: Røde Kors)

Nesten halvparten av oss er reddere for å gi førstehjelp under pandemien

Røde Kors ser med uro på at mange er usikre på om det er trygt å utføre førstehjelp under koronapandemien.

I en fersk undersøkelse svarer 45 prosent av de spurte at de er reddere for å utføre førstehjelp under pandemien enn tidligere. Kun 46 prosent svarer at de i alle tilfeller tør å utføre førstehjelp hvis de kommer ut for en person som er bevisstløs eller livløs, mens 2 av 10 ikke tør eller er usikre på om de tør å gi livreddende førstehjelp i det hele tatt*.

– Dette viser at vi har en vei å gå for å gjøre flest mulig trygge på å gi førstehjelp uansett når mennesker trenger livsviktig hjelp, både nå og når pandemien er over.

Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll

– Riktig kunnskap og trygghet er viktig

7 av 10 spurte i undersøkelsen svarer at de ikke har tatt førstehjelpskurs de siste to årene, selv om mange ønsker det.  Blant de spurte i undersøkelsen, som er utført denne våren av Respons Analyse for Røde Kors, kommer det tydelig frem at de som har tatt førstehjelpskurs nylig, er sikrere på hvordan de skal utføre førstehjelp. 

– Vi vet at riktig kunnskap og trygghet er viktig for at flest mulig skal være i stand til å utføre førstehjelp. Mange oppgir at de ønsker å ta kurs, men av ulike årsaker ikke har gjort det. Det vil Røde Kors gjøre noe med, sier presidenten.

Gratis førstehjelpskurs

Røde Kors gir derfor de neste ukene 10.000 digitale førstehjelpskurs, som også omfatter smitteverngrep man kan ta for å føle seg tryggere. 

I det digitale kurset som varer 1 time, får deltakerne opplæring i grunnleggende livsviktig førstehjelp og muligheten til å trene i sin egen stue under veiledning. 

– Det viktigste du gjør hvis du kommer i en situasjon der livreddende førstehjelp er nødvendig er å ringe nødtelefonen 113 før du selv setter i gang med førstehjelp. Har du grunnleggende og fersk kunnskap om førstehjelp øker sjansen for at den du hjelper overlever.  Hvis du er redd for å utføre innblåsinger ved hjerte/lunge-redning, er det beste rådet å kun utføre hjertekompresjoner til nødetatene har kommet frem, sier Sveinsvoll.  

Her er 6 tips om hvordan utføre førstehjelp under korona

*Undersøkelsen ble gjennomført på web blant 1004 respondenter av Respons Analyse i april 2021.