En frivillig i samtale med mann ved siden av en båre Vis bildetekst
Mer enn 100.000 flyktninger har krysset den polsk-ukrainske grensen det siste døgnet. Flyktninger ankommer med tog til Przemyśl, med 1000 – 1500 personer om bord, for det meste kvinner med barn. Over 1000 mennesker har bodd på mottakssteder i Podkarpacie, og det polske Røde Kors ga medisinsk hjelp til 23 av dem. Frivillige deler også ut gaver til barn for å hjelpe dem gjennom hendelsene de siste dagene. Foto: IFRC Polish Red Cross

Ukraina: Nødhjelpsarbeidet i gang der det er mulig

I Ukraina har nødhjelpsarbeidet startet opp der det er mulig, med blant annet helsehjelp og rent vann. Men flere steder har kamphandlingene vært så intense at det ikke har vært mulig å nå fram.

Sist oppdatert 28.02.22

Menneskeliv går tapt, sivile rammes, og de humanitære behovene er store over hele Ukraina. Situasjonen i svært alvorlig, med økende humanitære behov. På grunn av stridighetene er det utfordrende å nå frem med humanitær assistanse, og det er få trygge steder i de rammede områdene, rapporterer Røde Kors sine delegater og frivillige på bakken. 

– Røde Kors er forferdet over den humanitære situasjonen som nå rammer den ukrainske befolkningen. Etter at konflikten eskalerte torsdag har hele landet blitt rammet av kamphandlingene som i åtte har preget de østlige delene av Ukraina, sier Bjørke-Henriksen.

Hjelpearbeid i gang

For Røde Kors er det avgjørende at partene i konflikten skjermer sivile for angrep, ikke ødelegger livsviktige tilbud som helsetjenester og ikke forhindrer den humanitære innsatsen.

En mann pakker tepper i poser.
Ansatte og frivillige i Ukraina Røde Kors gjør det de kan for å hjelpe de som trenger det. Røde Kors Ukraina rapporterer om flere distrikter der de samler inn varme klær, mat, hygieneartikler og andre nødvendigheter. De sørger også for soveplasser og tilfluktssteder for evakuerte. (Foto: Ukrainske Røde Kors)

Samtidig har nødhjelpsarbeidet startet opp der det er mulig, med blant annet helsehjelp og rent vann. Ukraina Røde Kors rapporterer at deres frivillige er i gang med utdeling av nødhjelp i mange av sine distrikter over hele landet. De deler ut varme klær og senger, rekrutterer blodgivere og gir førstehjelp i områder uten medisinsk tilbud. 

– Det er gode nyheter at hjelp nå begynner å nå ut. Frivillige, som selv er rammet, gjør nå en stor innsats. Men flere steder har kamphandlingene vært så intense at det ikke har vært mulig å hjelpe til, sier seniorrådgiver Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors.

Kraftig opptrapping av hjelpearbeidet 

Delegatene fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har måtte søke tilflukt i bomberom. Røde Kors-komiteen har vært sterkt til stede i øst-Ukraina de siste åtte årene, og er en av de ti største ICRC-operasjonene i verden. 

Røde Kors-bevegelsen forbereder seg nå på en kraftig opptrapping av innsatsen i Ukraina.

220225_Ukraina_Polen_p-POL0040_m174853
Våre kolleger i Polen Røde Kors tar nå imot mennesker som har flyktet fra Ukraina, og gir dem et sted å sove, medisinsk hjelp og psykososial førstehjelp. (Foto: Røde Kors i Polen)

– Dette innebærer mer nødhjelp og det planlegges for økt støtte til sykehusene i landet. I flere av nabolandene er man også forberedt på å ta imot ukrainere som har flyktet over grensen. Polen Røde Kors har blant annet satt opp og bemannet hjelpesentre ved grensen mot Ukraina. 

Røde Kors i Norge forbereder en forsterket og utvidet helseinnsats og støtte til Den Internasjonale Røde Kors-komiteen sitt arbeid i landet så raskt det er mulig.

For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no