førstehjelp-toppbilde-1600x

Røde Kors advarer: - Eldre kan for lite om førstehjelp

Den gruppen i befolkningen som er mest utsatt for hjerteinfarkt og hjerneslag har dårlig kunnskap om symptomer. For få eldre har tatt førstehjelpskurs.

Selv om 80 prosent av de spurte i en stor undersøkelse Respons analyse har gjort for Røde Kors kjenner til de mest kjente symptomene på hjerteinfarkt og hjerneslag, svarer bare én av tre spurte at de kjenner til en rekke andre signaler som også kan være symptomer på hjerteinfarkt.

Få har tatt kurs

Undersøkelsen er gjort i forbindelse med Røde Kors-dagen 8. mai der målet er å øke førstehjelpskunnskapen i befolkningen. 4 av 10 spurte i undersøkelsen har ikke gjennomført førstehjelpskurs de siste fem årene. Blant eldre er tallet høyere.

– Vi er spesielt bekymret for de over 65 år, hvor svært mange svarer at de ikke har tatt førstehjelpskurs de siste fem årene. Mange svarer at de ikke har tatt kurs i det hele tatt, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.

Det er også denne aldersgruppen som er mest utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og andre livstruende hendelser.

– Det er et paradoks at de som er mest utsatt ser ut til å ha minst kunnskap om symptomer.

Thor Inge Sveinsvoll, president i Røde Kors

I en landsomfattende kampanje for å lære flere å gjenkjenne vanlige symptomer arrangerer Røde Kors akkurat nå en rekke gratis digitale førstehjelpskurs. Så langt har mer enn 1000 personer meldt seg på kurs.

Lite kunnskap om sepsis

Sepsis, også kalt blodforgiftning, er en annen tilstand hvor kunnskapen i befolkningen om symptomer generelt er for lav. Årlig dør 2000 personer i Norge av sepsis, men bare 35 prosent av de spurte svarer at de vet at feber kan være et symptom på begynnende blodforgiftning.

– Vi ser at det er et stort behov for førstehjelpskurs. Mange ønsker å delta selv om de ikke har gjort det på flere år. Vi håper dette tilbudet gir førstehjelpkunnskapen i Norge et solid løft, sier Einar Irjan Ananiassen, seniorrådgiver i Røde Kors.

– Vi vet at kunnskap redder liv og vi oppfordrer spesielt eldre til å lære seg mer om symptomgjenkjenning. Ta et kurs, og du kan bli en livredder, sier Ananiassen.

Lær mer om symptomgjenkjenning her.