Symptomer på farlige sykdommer

Noen ganger kan kjente sykdommer ha vage utslag som er vanskelige å oppdage. Flere personer kan overleve disse tilstandene om vi ringer 1-1-3 også når symptomene er utydelige.