Bilde av gruppe barn som spiller fotball. Et barn kledd i andre klær ser bort på gjengen, gir følelelsen av utenforskap. Vis bildetekst
«Ingen fritidsaktiviteter, gamle og utslitte klær, og fra tid til annen må vi hoppe over måltider», forteller én av respondentene i den nye Røde Kors-rapporten "Til barnets beste?". Når foreldre har lite penger, er gjerne fritidsaktiviteter noe av det første som må vike. (Illustrasjon: Esra Røise / byHands for Røde Kors)

Halvparten av foreldre som mottar sosialhjelp sier de sliter med å gi barna det de trenger

Barnefamilier som lever på sosialhjelp forteller i en ny undersøkelse at de ikke har råd til mat, klær eller fritidsaktiviteter.

– Barn som vokser opp i fattigdom sviktes av samfunnet, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors.  

70.000 barn i Norge har foreldre som mottar sosialhjelp fra det offentlige. I den ferske Røde Kors-rapporten «Til barnets beste?» forteller et flertall av de spurte foreldrene at den økonomiske støtten ikke strekker til.   

Vi fryser om vinteren, og jeg går sulten så barna mine skal slippe. Det er ikke nok penger til mat og de ekstreme strømprisene.

Forelder som mottar økonomisk sosialhjelp.

Det er ett av mange svar Røde Kors fikk fra sosialhjelpsmottakere med barn som har fortalt sine historier.

Et lite barn med en skål frokostblanding
Altfor mange av foreldrene Røde Kors har snakket med forteller at de ikke har nok penger til å dekke barnas behov. (Illustrasjonsfoto: Unsplash/Providence Doucet)

– Historiene disse foreldrene forteller, burde ikke høre hjemme i Norge i 2023. Samfunnets økonomiske sikkerhetsnett må fungere og satsene må være tilstrekkelige. Ingen barn skal måtte gå sultne til sengs i Norge på grunn av fattigdom, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.  

Statens helsetilsyn gjennomfører i 2022 og 2023 et landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i Nav. 29 av de 37 Nav-kontorene som det hittil er publisert tilsynsrapport for, tar ikke nok hensyn til barnas behov. Kun fem Nav-kontorer har kommet gjennom tilsynet uten noen merknader om lovbrudd.   

– Adressen skal ikke avgjøre barnas hverdag

Røde Kors har med bakgrunn i de nedslående resultatene vært i kontakt med over 200 foreldre i familier som mottar sosialstønad. I rapporten «Til barnets beste?» kommer det frem at:  

  • Over halvparten av foreldre som mottar sosialhjelp fra Nav, sier at pengene ikke strekker til for å dekke barnas behov  
  • 60 prosent av sosialhjelpsmottakere Røde Kors har vært i kontakt med, sier at Nav ikke har gjort en grundig kartlegging av barnas behov, eller at de ikke vet om dette er blitt gjort.    
Et lite barn sykler
– Historiene disse foreldrene forteller, burde ikke høre hjemme i Norge i 2023. Samfunnets økonomiske sikkerhetsnett må fungere og satsene må være tilstrekkelige. Ingen barn skal måtte gå sultne til sengs i Norge på grunn av fattigdom, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors. (Illustrasjonsfoto: Røde Kors)

Flere av de spurte opplever at det ikke gjøres gode nok vurderinger av barnas ulike behov. Den store variasjonen mellom de ulike Nav-kontorene gjør at bosted kan være avgjørende for om hva slags hjelp du får.  

Hvis du er heldig bor du et sted hvor Nav-kontoret følger reglene og gjør grundige undersøkelser. Er du uheldig, kan foreldrenes adresse avgjøre barnas hverdag. Det er alvorlig.

Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors

Les også: Slik opplever ungdom å vokse opp i fattige familier i Norge

Deltakerne på aktiviteter mangler mat

«Ingen fritidsaktiviteter, gamle og utslitte klær, og fra tid til annen må vi hoppe over måltider», forteller én av respondentene i rapporten.  

Antall barn som vokser opp i fattigdom i Norge, øker. Ifølge SSB har antall sosialhjelpsmottakere gått opp med nesten 10 prosent fra 2021 til 2022.   

– Røde Kors har over flere år sett at familier med lav inntekt eller som får sosialhjelp har udekkede behov som kan skape utenforskap. Våre gratistilbud som «Ferie for alle» og andre tiltak for barn og unge har stor pågang, og vi har de siste årene også sett at vi må innføre måltider som del av tilbudet, rett og slett fordi deltakerne er sultne, forteller Bergh.

Les rapporten "Til barnets beste?".