Asker Røde Kors

Asker Røde Kors benytter frivillige lokale ressurser i sitt arbeid for de som trenger vår hjelp. Lokalforeningen tilbyr masse spennende og meningsfylte aktiviteter.

Adresse
Askerveien 47, 1383 ASKER
Telefon
97016098
E-post
morten.staude@rodekors.org

Hagaløkka skole 5-7 trinn på minileirskole

Asker Røde kors sitt årsmøte gikk av stabelen 5. mars

Om Asker Røde Kors (Utleie)

Asker Røde kors styre

Følg oss på Facebook. Vårt Hjelpekorps kan du også følge på Facebook og Instagram.

Våre aktiviteter

Besøksvenn

Gi blod

Damedag

Hjelpekorps

Flyktningguide

Leksehjelp

Besøk til innsatte i fengsel

Asker Røde kors Ungdom