Asker Røde Kors

Asker Røde Kors benytter frivillige lokale ressurser i sitt arbeid for de som trenger vår hjelp. Lokalforeningen tilbyr masse spennende og meningsfylte aktiviteter.

Adresse
Askerveien 47, 1383 ASKER
Telefon
95203940
E-post
leder@askerrodekors.no

Velkommen til årsmøte i Asker Røde kors 5. mars

Om Asker Røde Kors (Utleie)

Asker Røde kors styre

Følg oss på Facebook. Vårt Hjelpekorps kan du også følge på Facebook og Instagram.

Våre aktiviteter

Besøksvenn

Gi blod

Damedag

Hjelpekorps

Flyktningguide

Leksehjelp

Besøk til innsatte i fengsel