Førstehjelp ved brannskader

Ved brannskade er rask nedkjøling svært viktig for å hindre at skadeomfanget blir større.