Drukning og vannredning

Drukning defineres som pustebesvær i eller etter opphold i vann. Drukning kan like gjerne skje på grunt vann. Utfallet kan være død, overlevelse med skade eller overlevelse uten skade.