Førstehjelp ved øyeskader

Øyeskader er normalt ikke livstruende, men kan i verste fall føre til midlertidig eller permanent ødelagt syn. Mindre øyeskader må også undersøk av lege, for å redusere skadeomfanget.