Grimstad Røde Kors

Grimstad Røde Kors er en mangfoldig organisasjon med aktiviteter for alle aldersgrupper.

Adresse
Bark Silas vei 7, 4876 GRIMSTAD
E-post
grimstad@rodekors.org
Leder
Widar André Saga
Nestleder
Petter Nordby

Velkommen!

Medlemmene i lokalforeningsstyret i Grimstad Røde Kors valgte 25. juni å fratre sine verv. I tråd med lovene for Røde Kors har overordnet organ trådd inn som midlertidig lokalforeningsstyre. Distriktsstyret i Aust-Agder Røde Kors har overtatt ansvaret for Grimstad Røde Kors.

Ekstraordinært møte

Informasjon om Kilandsenterets fremtid.


Distriktsstyret i Aust-Agder Røde Kors har siden 25. juni hatt Grimstad Røde Kors under administrasjon.

Det kalles nå inn til ekstraordinært møte for at foreningens medlemmer blant annet skal ta stilling til Kilandsenterets framtid. Møtet finner sted 21 januar på Grimstad Kino.

Pga av smittevern er påmelding er obligatorisk. Frist for påmelding er 7 januar. Se her for innkalling, saksdokumenter og lenke til påmelding.

Kontakt besøkstjenesten:

Ellen Haug, helene.haug78@gmail.com 

Kontakt hjelpekorpset:

Grimstad Hjelpekorps Facebook-side

Vakttelefon Hjelpekorps:

37 04 44 44

OBS. Henvendelser om postutsendelser og medlem/giverskap rettes til medlem@redcross.no eller tlf 05003