Grimstad Røde Kors

Grimstad Røde Kors er en mangfoldig organisasjon med aktiviteter for alle aldersgrupper. Grimstad Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Kilandsveien 15, Øvre Landvik, 4886 GRIMSTAD
Telefon
99463560
E-post
grimstad@rodekors.org
Leder
Rolf Christian Ørnholt
Nestleder
May Kristin Ødegård

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I GRIMSTAD RØDE KORS torsdag 16.03.23 
Møtepapirene finner du her: 

1 Ekstraordinært møte Grimstad 16.03.23.pdf

2 Grimstad Røde Kors årsmøtepapirer med signert regnskap og revisorrapport.

 

Kontakt Besøkstjenesten:

Widar Andrè Saga, tlf. 994 63 560, grimstad@rodekors.org 

Kontakt Hjelpekorpset:

Grimstad Hjelpekorps
grimstadrkh@gmail.com Facebook-side

Vakttelefon Hjelpekorps:

37 04 44 44

Til Grimstad Røde Kors facebooksider

OBS. Henvendelser om postutsendelser og medlem/giverskap rettes til medlem@redcross.no eller tlf 22 05 40 00

Aktiviteter