Dukka Henry vinkar

Henry-turnéen - Førstehjelp for barn

Barnehagar og skular får besøk av Henry for å lære om førstehjelp.

Henry-turnéen - Førstehjelp for barn er eit pedagogisk læringsopplegg for barn i barnehage og småskulen (1.-3. kl.)

Det vert ny Henry-turné i veke 15, 16, 17, 18. 

Sjølv små barn kan redde liv! Læringsopplegget og dukka Henry har som mål å bidra til å auke barn si kjennskap til og interesse for førstehjelp. Vi ynskjer at barn skal vere forberedt på ein situasjon ved at vi skapar ein trygg og kontrollert plass å lære førstehjelp.

Idéen om at dei yngste barna kan ta ansvar, syne omsorg og hente hjelp er ein viktig del av Henry-opplegget. Det skal kjennast trygt å hjelpe andre. Gjennom dukka Henry og dei 10 uhella han utsettast for, lærer barn korleis dei kan hjelpe gjennom 3 enkle steg:

  1. Spørje kva som har skjedd
  2. Hente ein vaksen/Ringe 1-1-3
  3. Hjelpe (Saman med ein vaksen)

Trykk her for å melde interesse for besøk av Henry

Henry-turnéen er eit samarbeid med sjukepleiarutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling Førde. Saman med Henry kjem to til fire studentar som gjennomfører sin studentpraksis. I løpet av 2022 og 2023 har 2500 barn fått besøk av Henry og studentane!

Lengda på opplegget er fleksibelt og de kan avtale med studentane korleis de ynskjer å gjennomføre besøket.

For spørsmål kontakt Martine.

2303_Martine Viken_mindre
Martine Viken
Tiletteleggar for opplæring og oppfølging av frivillige. Ansvar for Henry turnéen.
E-post
martine.viken@redcross.no
Mobil
971 39 640