Dukka Henry vinkar

Henry-turnéen - Førstehjelp for barn

Barnehagar og skular får besøk av Henry for å lære om førstehjelp.

Henry-turnéen - Førstehjelp for barn er eit pedagogisk læringsopplegg for barn i barnehage og småskulen (1.-3. kl.)

Sjølv små barn kan redde liv! Læringsopplegget og dukka Henry har som mål å bidra til å auke barn si kjennskap til og interesse for førstehjelp. Vi ynskjer at barn skal vere forberedt på ein situasjon ved at vi skapar ein trygg og kontrollert plass å lære førstehjelp.

Idéen om at dei yngste barna kan ta ansvar, syne omsorg og hente hjelp er ein viktig del av Henry-opplegget. Det skal kjennast trygt å hjelpe andre. Gjennom dukka Henry og dei 10 uhella han utsettast for, lærer barn korleis dei kan hjelpe gjennom 3 enkle steg:

  1. Spørje kva som har skjedd
  2. Hente ein vaksen/Ringe 1-1-3
  3. Hjelpe (Saman med ein vaksen)

Les meir om Henry sitt opplegg for førstehjelpsopplæring.

Henry-turnéen er eit samarbeid med sjukepleiarutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling Førde. Saman med Henry kjem to til fire studentar som gjennomfører sin studentpraksis. I løpet av 2022 og 2023 har 2500 barn fått besøk av Henry og studentane!

Lengda på opplegget er fleksibelt og de kan avtale med studentane korleis de ynskjer å gjennomføre besøket.

For spørsmål kontakt Thor Erlend.

2021-09-02_16-32-57_fellesmøte_dk_dsThor Erlend_mindre
Thor Erlend Mehammer
Jobbar med Røde Kors Ungdom, Ferie for alle, Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF), Henryturnéen, Røde Kors Nordisk United World College og andre aktivitetar innan ungdom og omsorg.
E-post
thor.mehammer@redcross.no
Mobil
906 82 381