Grimstad Røde Kors

Grimstad Røde Kors er en mangfoldig organisasjon med aktiviteter for alle aldersgrupper. Grimstad Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Kilandsveien 15, Øvre Landvik, 4886 GRIMSTAD
Telefon
99463560
E-post
grimstad@rodekors.org
Leder
Widar André Saga
Nestleder
Petter Nordby

Velkommen!

Kontakt besøkstjenesten:

Ellen Haug, helene.haug78@gmail.com 

Kontakt hjelpekorpset:

Grimstad Hjelpekorps Facebook-side

Vakttelefon Hjelpekorps:

37 04 44 44

OBS. Henvendelser om postutsendelser og medlem/giverskap rettes til medlem@redcross.no eller tlf 22 05 40 00

Aktiviteter