Grimstad Røde Kors

Grimstad Røde Kors er en mangfoldig organisasjon med aktiviteter for alle aldersgrupper. Grimstad Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Kilandsveien 15, Øvre Landvik, 4886 GRIMSTAD
Telefon
99463560
E-post
grimstad@rodekors.org
Nestleder
Petter Nordby
Leder
Widar André Saga

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRIMSTAD RØDE KORS

2. mars 2022 kl 18.
Grimstad Vertshus, Frivoldveien 11-13.

Årsmøtepapirer:
Innkalling, dagsorden, årsberetning og handlingsplan: Årsmøtepapirer Grimstad Røde Kors 02032022.pdf
Noen mindre endringer i regnskapet er gjort etter at revisor PWC har gått gjennom dette. Her er nytt revidert regnskap samt prinsipper og notemal:
GRK Regnskap 2021 rev 1.pdf
GRK - Noter 2021 med prinsipper og notemal.pdf

Alle medlemmer i Grimstad Røde Kors som har betalt kontingent de siste 14 måneder har stemmerett.

Velkommen!

Kontakt Besøkstjenesten:

Widar Andrè Saga, tlf. 994 63 560, grimstad@rodekors.org 

Kontakt Hjelpekorpset:

Grimstad Hjelpekorps
grimstadrkh@gmail.com Facebook-side

Vakttelefon Hjelpekorps:

37 04 44 44

Til Grimstad Røde Kors facebooksider

OBS. Henvendelser om postutsendelser og medlem/giverskap rettes til medlem@redcross.no eller tlf 22 05 40 00

Aktiviteter