Kvinesdal Røde Kors

Kvinesdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom aktiviteter for ungdom, eldre, flyktninger og beredskap.

Velkommen

Ekstraordinært årsmøte i Kvinesdal Røde Kors onsdag 21. november kl 18-20. 

Her finner du årsmøtepapirene. 

Her finner du oss på Kvinesdal RK Facebook-side

Kontakt:

John Høyland 

Tlf. 922 18 272

john.hoyland@icloud.com