Kvinesdal Røde Kors

Kvinesdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom aktiviteter for ungdom, eldre, flyktninger og beredskap.

Adresse
Postboks 30, 4480 KVINESDAL
Nestleder
Finn Eric Tjørve
Leder
John Høyland

Velkommen