Kvinesdal Røde Kors

Kvinesdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom aktiviteter for ungdom, eldre, flyktninger og beredskap.

Adresse
Postboks 30, 4480 KVINESDAL
Leder
John Høyland
Nestleder
Finn Eric Tjørve

Velkommen

Ekstraordinært årsmøte i Kvinesdal Røde Kors onsdag 21. november kl 18-20. 

Her finner du årsmøtepapirene. 

Her finner du oss på Kvinesdal RK Facebook-side

Kontakt:

John Høyland 

Tlf. 922 18 272

john.hoyland@icloud.com