Mandal Røde Kors

Mandal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Årsmøte i Mandal Røde Kors

Møtet er på Røde Kors huset, Oksevollveien 1. Mandag 28.02.22 klokken 18:00

Årsmøtepapirene finner du her:

Årsmøtedokumenter_2022.pdf 

Årsregnskap 2021.pdf

Revisors beretning Til årsmøtet i Mandal Røde Kors for 2021.pdf

 

 

Her finner du Mandal Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Her finner du Mandal Røde Kors RØFF Facebook-side