Mandal Røde Kors

Mandal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Oksevollveien 1, 4503 MANDAL
Telefon
91339888
E-post
brede.pedersen@rodekors.org
Leder
Brede Pedersen
Nestleder
Odd Ørnulf Stray

Årsmøte i Mandal Røde Kors 18.02.21 kl. 18.30

Årsmøte Mandal Røde Kors.pdf

Regnskap med balanse for 2020.pdf

Revisors beretning for 2020.pdf

Her finner du Mandal Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Her finner du Mandal Røde Kors RØFF Facebook-side