Frivillige i Lørenskog Røde Kors

Lørenskog Røde Kors

Lørenskog Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgsaktiviteter.

Velkommen! 

Lørenskog Røde Kors ble stiftet 13. januar 1953 og flere av de som var med på stiftelsesmøte, kommer fortsatt på medlemsmøter om holdes første mandag i hver måned.

Følg oss på vår Facebook-side.

Våre aktiviteter