Om Buskerud Røde Kors

Buskerud Røde Kors er bindeleddet for lokalforeningene i kommunene.

Buskerud Røde Kors har 20 lokalforeninger. Vi er representert i alle kommuner, med unntak av Rollag. Distriktskontoret fyller rollen som tilrettelegger og kompetansesenter og er bindeleddet mellom lokalt og nasjonalt ledd i organisasjonen. Nedenfor kan du besøke våre lokalforeninger for å lese mer om dem, deres aktiviteter og finne lokal kontaktinformasjon.

  • Buskerud Røde Kors omtales som distrikt, og det betyr at vi dekker det som før het Buskerud fylke.
  • Vårt distriktskontor i Viken har ansatte plassert i Sarpsborg, Lillestrøm og i Ilebergveien 3, 3011 Drammen. 
  • Tre av våre største lokalforeninger, Drammen, Kongsberg og Ringerike og Hole har egne ansatte.

Røde Kors sentralbord: tlf. 22 05 40 00

Vårt organisasjonsnummer: 971 43 78 47

Følg oss også via Facebook

Her finner du våre Røde Kors-magasiner

Les mer under: