Frivillig og mangler kurs?

Lokalforeningen din skal sørge for at de frivillige får nødvendig skolering. Oversikt over de tre basiskursene finner du nedenfor:

Kursoversikt grunnmodulskurs 2019

Alle frivillige gjennomfører kurset "Introduksjon til Røde Kors", samt fysisk og psykososialt førstehjelpskurs. I denne oversikten finner du tid og sted for disse tre ulike kursene. Du kan gjerne delta i en naboforening, om det ikke passer lokalt. Ta kontakt med gjeldende Røde Kors-forening eller sjekk deres Facebookside og meld deg på (kontaktinfo finner du her) ved å trykke på ønsket forening.

For øvrig skolering i forbindelse med DIN aktivitet; snakk med din nærmeste leder.

Distriktets vårkursdag arrangeres lørdag 9. mars på Kongsberg. Invitasjon og påmeldingsskjema sendes ut internt med vår lederpost fredag 1. februar 2019. Alle ledere/aktivitetsledere distribuerer til sine aktuelle frivillige. Her blir det fysisk førstehjelpskurs, psykososialt førstehjelpskurs, opplæring for frivilligverter m/DiBa som verktøy, temakurs besøkstjeneste og temakurs oppvekst.

Se hele opplæringsplanen til Røde Kors-skolen, med forklarende tekst her:

Opplæringsplanen pr. jan.2019.pptx