Furnes og Brumunddal Røde Kors

Furnes og Brumunddal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Brugata 3 a, 2380 BRUMUNDDAL
E-post
aia@eika.no
Nestleder
Bengt Nilssen
Leder
Ann-Iren Arntsen

Her finner du oss på vår Facebook-side