Furnes og Brumunddal Røde Kors

Furnes og Brumunddal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
2380 BRUMUNDDAL
E-post
audsan@icloud.com

Her finner du oss på vår Facebook-side