Hamar

Hamar Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Stormyrveien 9, 2315 HAMAR
Telefon
918 21 211
E-post
hamar@redcross.no
Leder
Amund Langerud Velten
Nestleder
Irene Imingen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Hamar Hjelpekorps Facebook-side

Aktiviteter på Hamar