Ringsaker Røde Kors

Ringsaker Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgsaktiviteter.

Adresse
Storgata 31, 2390 MOELV
Telefon
38360077
E-post
ringsaker@rodekors.org
Leder
May Oliv Ljungqvist

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Ringsaker Besøkvenns Facebook-side

Her finner du våre naboforeninger

Brøttum Røde Kors:
Lismarka og Mesnali Røde Kors:

Aktiviteter og tilbud i Ringsaker Røde Kors