Tingvoll Røde Kors

Vi har aktivitet innen Hjelpekorps, Besøksvenn med og uten hund, RØFF (Røde Kors førstehjelp og Friluftsliv for ungdom) og egen ungdomsklubb. Vi har også aktiviteter for asylmottaket og integrering.

Adresse
Frank Stokke, 6630 TINGVOLL
Telefon
98870548
E-post
f-rstokk@online.no
Nestleder
Martha Helene Aarstad Stølan
Leder
Frank Ronny Stokke

Velkommen!

Aktiviteter i Tingvoll Røde Kors