Tingvoll Røde Kors

Vi har aktivitet innen Hjelpekorps, Besøksvenn med og uten hund, RØFF (Røde Kors førstehjelp og Friluftsliv for ungdom) og egen ungdomsklubb. Vi har også aktiviteter for asylmottaket og integrering.

Adresse
Frank Stokke, 6630 TINGVOLL
Telefon
98870548
E-post
f-rstokk@online.no
Leder
Frank Ronny Stokke
Nestleder
Martha Helene Aarstad Stølan

Velkommen!

Aktiviteter i Tingvoll Røde Kors