Susanna Mattsson er én av tre gruppeledere for de frivillige i blodgivergruppen i Oslo Vis bildetekst
Susanna Mattsson er én av tre gruppeledere for de frivillige i blodgivergruppen i Oslo. Foto: Olav Helland

Det livsviktige informasjonsarbeidet

Etter lang tid med nedstegning, gleder blodgivergruppen i Oslo Røde Kors seg til de kan gjenoppta arbeidet med verving av blodgivere.  

Tekst: Marianne Ness Johnsen, frivillig 

- Jo flere ganger du har hørt om blodbanken og behovet for blodgivere, jo større sjanse er det for at du melder deg, sier overlege i Blodbanken, Lise Sofie Nissen-Meyer. Hun understreker den viktige betydningen av informasjonsarbeidet til blodgivergruppen i Oslo Røde Kors. 

Stoppet inntaket av blodgivere

Da Norge stengte ned i mars 2020, sluttet blodbanken å ta inn nye blodgivere.  

- Det var for å få færre folk i lokalene våre, og fordi vi hadde mindre kapasitet da det var mindre folk på jobb. Det har skaffet oss et etterslep. Vi er avhengige av å verve ganske mye i løpet av et år. I fjor fikk vi bare vervet rundt halvparten av det vi burde gjort, sier Nissen-Meyer.

Men selv om blodbanken stengte for nye blodgivere, har de ikke slitt med å levere tilstrekkelig med blod til de kliniske avdelingene på sykehuset. 

- Behovet for blod er lavere. Det var særlig lavt i vårperioden i fjor, da sykehuset var i gul beredskap og utsatte andre operasjoner og annen virksomhet. Når planlagt virksomhet blir redusert, så blir det også mindre blodforbruk. Covid-pasientene bruker ikke så mye blod.  

Siden blodbanken ikke tar inn nye blodgivere, er de mer avhengige av dem som allerede er blodgivere.  Nissen-Meyer forteller at de opplever bedre oppmøte til planlagte timer blant blodgiverne under koronapandemien. Hun tror dette skyldes at folk trenger en pause fra hjemmekontorene sine, og at folk generelt er mindre syke, som følge av færre nærkontakter i pandemien.  

Blodgiverdagen

Markeres 14. juni hvert år for å skape bevissthet rundt behovet for blod og anerkjenne det viktige bidraget fra blodgivere. 

Ønsker du å bli blodgiver?  

Les mer om hvordan du går frem på: 
rodekors.no/gi-blod 

Handler om trygghet 

Vickey Bonafede er leder for beredskap i Oslo Røde Kors, hvor verving av blodgivere inngår som beredskapsaktivitet.  

- Dette er med å understreke viktigheten av blodgiververving. Vi verver blodgivere fordi det er et stort behov for at flere gir blod. Å hele tiden sikre at det er tilstrekkelig med blod hos landets blodbanker er avgjørende, sier Bonafede.  

Blodbanken innførte også strenge smittevernregler i lokalene sine. Blant annet stengte de for drop-in-timer. Det ble strenge regler for reisekarantener, og i tillegg ble Blodbussen stengt som følge av plassmangel. Overlege Nissen-Meyer sier det handler om at man skal føle seg trygge i blodbankens lokaler.  

- For oss er det kjempeviktig at blodbanken ikke blir assosiert med at blodgivere blir smittet av andre blodgivere eller personale med Covid-19, eller at personale blir smittet av blodgivere. Det hadde vært helt katastrofe. Hvis blodgiverne blir redde for å komme hit, så har vi virkelig et problem. Det må føles trygt for blodgiverne. 

Gleder seg til å starte opp arbeidet igjen

Da blodbanken stengte for inntak av nye blodgivere, stoppet også vervearbeidet til de frivillige i Blodgivergruppen i Oslo Røde Kors. 

- Vi måtte bare stoppe alt vi skulle gjøre, sier Susanna Mattsson, én av tre gruppeledere for de frivillige i Blodgivergruppen i Oslo. 

Når blodbanken får tatt igjen etterslepet og igjen har kapasitet til å ta imot nye blodgivere, vil blodgruppen i Oslo Røde Kors igjen begynne med vervearbeidet.

I blodgruppen er det omtrent 40-50 frivillige ververe.  Vanligvis står de på stand og informerer om, og oppfordrer til, å donere av den livsviktige væsken. Men etter nedstengningen i fjor, har de fått gjort lite av dette arbeidet. Kun da det var et lite opphold i strenge smittevernregler, fikk gruppen satt i gang med litt aktivitet.  

- Under pandemien har vi kun fått verve to ganger. Det var i forrige sommer, da det var mer kontroll på smitten og litt friere regler, sier Mattsson.  

Lærerikt, givende og sosialt

Det frivillige arbeidet er både lærerikt og givende for gruppelederen. Kombinasjonen av å ha det gøy sammen med andre og å gjøre en meningsfylt oppgave, er noe av det beste med vervet. Hun har forståelse for sånn situasjonen er nå, men hun synes likevel det er trist at det har vært så lite aktivitet i det siste. 

- Jeg tror det er mange i gruppen som savner å stå på stand og være i aktivitet. Det er mange av oss som synes det er veldig hyggelig, sier Mattsson.