voksen og barn i kano Vis bildetekst
Ferie For Alle på Eidene Røde Kors Senter- Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Ferie for alle Østlandet

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til familier med svak økonomi.

Dette er en aktiv ferie med spennende friluftsaktiviteter, og vi legger til rette for sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering. Ved hjelp av forskjellige aktiviteter styrkes familiesamholdet samtidig som det er spennende og gøy. 

Ferie for alle arrangeres alltid i skolens ferie. Det er alltid foresatte som er ansvarlige for sine barn. Ferieoppholdene er rusfrie og går over 4 eller 5 overnattinger. Tilbudet gjelder for familier med svak økonomi bosatt i Viken og Oslo.  

Kriterier for å søke: 

  • Familien må ha minst ett eller flere barn i alderen 6-13 år 
  • Familien må ha hatt svak økonomi over tid, minst 3 år 
  • Minst en av foreldre må kunne kommunisere godt på norsk 
  • Våre frivillige er ikke avlastere, barn med spesielle behov kan kun delta om foreldrene selv kan ivareta barnets/barnas behov (mulig å søke med egen ekstrahjelp)  

Alle søknader må gå via hjelpeapparatet i kommunene. Søknader som blir sendt direkte fra familier uten at påmelder er involvert, vil dessverre ikke bli behandlet. 

 I Østfold arrangeres det i tillegg ett ferieopphold for barn fra 7 – 12 år.  

Bli frivillig

Vil du være med å gjøre ferieopplevelsen til den beste våre familier noensinne har hatt? Vi trenger stadig nye frivillige som kan være med. 

Hva forventer vi: 

Som frivillig må du være tilstede som en trygg voksenperson på opphold i skolens ferier. Du må også kunne delta i aktiviteter og bidra til gode opplevelser i et rusfritt miljø. 

Krav: 

Som frivillig må du være over 18 år og levere politiattest samt underskrive etikk- og taushetserklæring. I tillegg må en gjennomføre en obligatorisk opplæring.   

Minimums opplæring: 

Introduksjon til Røde Kors, Grunnkurs førstehjelp, Grunnkurs psykososial førstehjelp og temakurs oppvekstaktiviteter.