voksen og barn i kano Vis bildetekst
Ferie For Alle på Eidene Røde Kors Senter- Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Ferie for alle Østlandet

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til familier på med svak økonomi. Østfold Røde Kors gjennomfører og administrerer opphold for søkere fra Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold.

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til familier på med svak økonomi. Østfold Røde Kors gjennomfører og administrerer opphold for søkere fra Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold.

Ferie for alle betyr aktiv ferie med spennende friluftsaktiviteter, og skal samtidig legge til rette for sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.
Ved hjelp av forskjellige aktiviteter styrkes familiesamholdet samtidig som det er spennende og gøy.

Ferie for alle arrangeres alltid i skolens ferie. Det er alltid foresatte som er ansvarlige for sine barn. Oppholdene har 5 overnattinger og er rusfrie. Ferieoppholdet tilbys familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år.
I Østfold arrangeres det i tillegg ett leiropphold for barn fra 7 – 12 år og en ungdomsleir for de mellom 13 og 17 år.

Felles for alle oppholdene er at de som deltar må henvises via hjelpeapparatet som sosialtjenesten, barnevernstjenesten, skolehelsetjenesten og andre instanser som er i kontakt med målgruppen.

Vil du være med å gjøre ferieopplevelsen til den beste våre familier noensinne har hatt? Vi trenger stadig nye frivillige som kan være med.

Hva forventer vi:

Som frivillig må du være tilstede som en trygg voksenperson på opphold i skolens ferier. Du må også kunne delta i aktiviteter og bidra til gode opplevelser i et rusfritt miljø.

Krav:

Som frivillig må du være over 18 år og levere begrenset politiattest. Underskrive etikk- og taushetserklæring.

Minimums opplæring:

Introduksjon til Røde Kors, Grunnkurs førstehjelp, Grunnkurs psykososial førstehjelp og temakurs oppvekstaktiviteter.

Hvor finner du oss:

Ferieoppholdene arrangeres ulike steder både i Norge, Sverige og Danmark.

Ta kontakt med oss på telefon 22054200 eller ffaostlandet@redcross.no

Her finner du mer informasjon om Røde Kors aktiviteten Ferie for alle.

Påmeldingsskjema YAP

Generell informasjon om Ferie for alle