Spydeberg Røde Kors

Spydeberg Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Snarveien 1, 1820 SPYDEBERG
Telefon
93025159
E-post
spydeberg@rodekors.org
Leder
Renate Olsen
Nestleder
Inger-Else Fridholm

Velkommen! 

Våre aktiviteter