Brygge, båter på sjøen og blå himmel. Vis bildetekst
Ferie for alle på Haraldvigen. Foto: Røde Kors

Rekordmange på Ferie for alle

Over 300 deltagere fra Rogaland har vært med på opphold med Ferie for alle i år. Det er rekord, men fortsatt er ventelistene lange.

I løpet av sommeren arrangerte Rogaland Røde Kors fire Ferie for alle-opphold. Til sammen 272 deltagere var med på sommerferie. I tillegg var 45 deltagere med på vinterferieopphold i februar. Det betyr at målet om 310 deltagere i år er nådd.  

Stort behov for Ferie for alle

Selv om tilbudet er utvidet i år, var det ikke plass til alle som ønsket det. I underkant av 300 personer fikk avslag på søknad om deltagelse. Økt behov og etterspørsel viser at mange strever økonomisk, og at dyrtid rammer lavinntektsfamilier ekstra hardt.  

Ifølge SSB vokser stadig flere barn opp i fattigdom i Norge, og nylig kom rapporten “Til barnets beste?”.  

Den viser blant annet at barnefamilier som lever på sosialhjelp ikke har råd til mat, klær eller fritidsaktiviteter.  

Barn og unge er en viktig målgruppe for Røde Kors, og gjennom Ferie for alle og andre gratistilbud jobbes det for å dempe konsekvensene av dårlig økonomi, som utenforskap og tap av adgang til viktige sosiale møteplasser.  

Plass til flere frivillige 

I Rogaland har totalt 42 frivillige vært med på ferieopphold i 2023. Det er både frivillige som har vært med før og frivillige som er med for første gang. Selv om mange kommer tilbake år etter år, er det alltid plass til flere som har lyst å bidra til gode minner for barn og familier. 

Spørsmål om frivillig i Ferie for alle 

Lurer du på noe om hvordan det er å være frivillig i Ferie for alle i Rogaland, send en e-post til Ingrid Marie Hansen

Ferie for alle i Rogaland 2023

  • Ferie for alle er ferieopphold for familier med vedvarende økonomiske utfordringer. 
  • Målgruppen er barn fra 6 til 13 år. 
  • Rogaland Røde Kors har arrangert fem opphold: Vinterferieopphold på Gullingen, to opphold på Haraldvigen, pluss i Kragerø og på Evje. 
  • Totalt 317 personer deltok på FFA med Rogaland i 2023. 
  • Totalt 63 frivillige (noen på flere opphold) har vært med på Ferie for alle-opphold i Rogaland i 2023.